Výstup na Fuji v Tajfunu I Japan

Fuji

Ahoooj!

Mám na kontě zdolání další hory! A není to jen tak ledajaká hora. Je to nejvyšší hora Japonska. Je to ikona. Je to samostatně stojící aktivní sopka. Je to 3776 metrů vysoká bestie, která je za dobrého počasí lehce pokořitelná za dva dny. Za špatného je to o něco větší oříšek.

Jak už jistě víte, v Japonsku jsme měli poslední trénink na Eco-Challenge (při kterém jsme stihli na můj popud i pár památek v Tokyu, Kyotu a Osace) a výšlap na Fuji byl součástí tohoto tréninku.

Jenže protože nejsme bábovky a čekal nás o pár dní později nejtěžší závod na světě, rozhodli jsme se Fuji nikoliv vyšlápnout, ale vyběhnout.

Příprava na výstup

Výstup na Fuji je ve většině případů dvoudenní záležitost. Někteří to zvládají i za den, ale vysokohorskou nemoc je třeba nepodcenit. Mluvím z vlastní zkušenosti s Kilimanjarem, takže i my jsme si na výběh rezervovali dva dny.

Na Fuji se můžete dostat čtyřmi základními cestami – Yoshida, Subashiri, Gotemba a Fujinomiya. Na každé trase najdete několik rovnoměrně rozmístěných stanic s chatou. Před výstupem je tedy potřeba vybrat jednu ze čtyř tras a zarezervovat si chatu přibližně v polovině výstupu. Pokud neumíte japonsky (:D), musíte si rezervaci udělat přes nějakou agenturu, která vám za malý poplatek ubytování zajistí.

My jsme si vybrali tu nejlehčí cestu s názvem Yoshida Trail, která má na svojí trase i nejvíc turistických chat. Chatu jménem Fujisan Hotel jsme měli zarezervovanou ve 3400 metrech, tedy v 8th station. Za ubytování jsme zaplatili 2.000 yenů/2 os. Je zde možnost i teplé večeře a snídaně s sebou. Nečekejte ale žádný luxus, najdete tu uzounké palandy s chrápajícími a zapáchajícími číňany. Spacák s sebou táhnout nemusíte, stejně zapáchající deku vám tu půjčí.

Dejte si pozor, kdy na Fuji jdete, protože sezóna končí na začátku září. My jsme výstup začínali 28.srpna, což jsme měli tak tak :)

Jak se dostat do výchozího místa?

Za poplatek jsme chvíli po poledni zaparkovali na parkovišti Fujisan Station, odkud jsme přestoupili na horský autobus (také za poplatek). Do výchozího místa se totiž svým autem nedostanete, takže autobus je jediná možnost.

Autobus nás odvezl do 5th Station jménem Fuji Subaru Line, výchozího bodu ve 2305 metrech. Ve 5th station najdete restauraci, obchod se suvenýry a toalety.

No a pak už musíte po svých. Odtud to začíná být konečně zajímavé.

Výběh na Fuji v TAJFUNU

Nebylo by to to pravé dobrodružství, kdyby bylo 20 stupňů & slunečno. Na Fuji zrovna řádil tajfun, ale my jsme byli odhodlaní a namotivovaní.

Kombinace ledového deště a větru o rychlosti 80-100 km/h nebyla pro výstup ani dokonalé fotky ideální, co si budem. Ale mělo to jednu obrovskou výhodu. Nebylo tady tolik lidí. Yoshida je totiž nejlehčí a tím pádem i nejrušnější trasa, takže není výjimkou, že v některých místech stojíte frontu. To se zřídka stávalo i nám, ale protože jsme běželi, oběhli jsme zácpu mimo cestu přes obrovské kluzké lávové balvany.

Do Fujisan Hotel jsme se zmrzlí a promočení na kost dostali po nějakých 3 hodinách. Podle internetu by měla cesta do 8th station trvat 5 hodin. Dali jsme si rychlou večeři a zapluli do postelí. Trvalo mi asi hodinu, než jsem znova začala cítit prsty. Teplota v 8th station byla k večeru -8°C.

Moc jsme toho samozřejmě nenaspali a kolem druhé ráno už jsme zase vyráželi směrem k vrcholu. Je žádoucí být na vrcholku na východ slunce, abyste stihli zase za světla sejít až dolů do 5th station.

Na vrcholu jsme stáli už za hodinu, což jsme sami nečekali, a tak jsme museli ve tmě a tajfunu, schoulení čekat, až se objeví prví paprsky. Mohlo být tak -12°C, ale díky větru a tomu, že jsme byli opět promočení, mi přišlo, že je tak -25°C.

Když konečně začalo svítat, vydali jsme se na prozkoumávání vrcholu, ale vítr byl tak silný, že nám podrážel nohy a bylo prakticky nemožné normálně jít. Takže jsme se plazili po všech 4, abychom si aspoň udělali vrcholovou fotku u malé dřevěné torii gate. Nikdy jsem takový vítr nezažila, měla jsem pocit, že uletím. Navíc na vrcholu za běžných podmínek leží sopečný písek a malé kamínky, které se v tuhle chvíli vznášely ve vzduchu a bodaly nás do tváří jako miliarda nožů.

Hned po východu slunce jsme se vydali dolů. Do 5th station jsme došli po dalších cca 2 hodinách. Celý výstup i sestup nám tedy místo běžných 10 hodin trval asi polovinu.

A pocity?

Uaaaaaa!! Právě jsme vyběhli na ikonu a nejvyšší horu Japonska! Za 4 hodiny jsme překonali převýšení 1471 metrů!!!! Byl to jeden z mých nejlepších sportovních výkonů. Určitě bych si to ale znovu zopakovala, tentokrát bych to vzala za úplně opačný konec. Při druhém výstupu bych si vybrala tu nejdelší, nejtěžší a nejméně zalidněnou cestu, vzala bych s sebou dron, stabilizaci, foťáky a všechny objektivy. A dala bych si naopak tempo na pohodu :) Každý styl má něco do sebe a nejlepší je zkusit oba :)

Kdyby vás cokoliv ohledně Fuji zajímalo, ptejte se!

E.

Hello adventurers!

I’ve climbed another mountain! And it’s not just any mountain. It’s Japan’s highest mountain. It’s an icon. It’s an active volcano. It’s a 3776 meter high beast that is easily conquered in two days in good weather. However, it’s a bigger deal when the weather is bad.

As you know, we picked Japan as our last training place for Eco-Challenge (during which we managed a few sights in Tokyo, Kyoto and Osaka). The hike to Fuji was part of that training.

But because we are not made of sugar and we were about to participate on the hardest race in the world a few days later, we decided not to hike, but to run to Fuji.

Preparation for the climb

Climbing Fuji is in most cases a two-day matter. Some people do it in a day, but high altitude illness can’t be underestimated. I’m speaking from my own experience with Kilimanjaro, so we also reserved two days for the climb.

There are four main routes to Fuji – Yoshida, Subashiri, Gotemba and Fujinomiya. On each route you will find several evenly spaced stations with mountain huts. Before you start climbing, you need to pick one of the four routes and book a hut approximatelly halfway up. If you can’t speak Japanese (haha), you have to make a reservation through an agency that will arrange the accommodation for you for a small fee.

We chose the easiest route called Yoshida Trail, which has the most mountain huts along its route. We booked a hut called Fujisan Hotel, located in the 8th station, in 3400 meters. We paid 2.000 yens/2 pers. There is also the possibility of warm dinner and take-away breakfast. But don’t expect any luxury, the huts are equipped with narrow bunk beds and filled with snoring and stinking Chinese. You don’t have to carry your sleeping bag with you, they lend you their smelly blankets.

Also, be careful when you plan to go to Fuji because the season ends in early September. We were there on August 28th, which was the last possible day to start the climb.

How to get to the starting point?

We parked our car in the Fujisan Station parking lot a little bit after noon, from where we switched to a mountain bus (also for a fee). You can’t drive to the starting point, so a bus is the only option.

The bus took us to the 5th Station named Fuji Subaru Line (2305 meters). At the 5th station you’ll find a restaurant, a souvenir shop and toilets.

And then you have to use your own feet. That’s where the fun begins.

Running to the top of Fuji in a TYPHOON

It wouldn’t be a real adventure if it was 20°C & sunny. There was a serious typhoon on Fuji, but we were determined and motivated.

The combination of icy rain and wind at a speed of 80-100 km/h was not ideal for the ascent or perfect photos, indeed. But it had one huge advantage. There weren’t so many people. Yoshida is the easiest and therefore the busiest route, so it’s no exception that in some places you wait in a line. This rarely happened to us, but when it did, we passed this line off the path through huge slippery lava boulders.

We got to Fujisan Hotel after about 3 hours – frozen and soaked. According to the internet, it’s supposed to take about 5 hours to the 8th station. We had a quick bite to eat and went into our beds. It took me about an hour to start feeling my fingers again. The temperature at 8th station was -8°C in the evening.

Of course, we didn’t sleep much, and by 2AM, we were already heading towards the summit. You should be on the summit at sunrise in order to get back to the 5th station in the daylight.

It took us about an hour to get from the 8th station to the top of Fuji. We didn’t expect ourselves to get there so soon, so we had to wait for the first rays to appear, in the typhoon, snuggled in our jackets. It could’ve been like -12°C, but thanks to the wind and being soaked again, it felt like -25°C.

When the sun finally showed up, we set out to explore the summit, but the wind was so strong that it was impossible to walk. So we crawled on all four to at least take a summit picture with the little wooden torii gate. I’ve never experienced such a wind, I felt like I was going to fly away. There’s volcanic sand and small stones at the top, which were flying around, stabbing our faces like a billion knives.

Right after sunrise, we started descending. We reached the 5th station after about 2 hours. So in total, it took us about 5 hours instead 10.

And impressions?

Uaaaaaah !! We just ran to the highest mountain of Japan! In 4 hours we covered 1471 meters of elevation gain!!!! It was one of my best sports performances ever. I would certainly repeat it again, this time I would take it from a completely opposite direction. I would choose the longest, hardest and least crowded route. I’d take my drone, stabilization, cameras and all lenses with me. And I’d take it very easy. I think both of these styles (sprint vs. chill) are a great experience, so it doesn’t really matter which one you choose.

If you are interested in anything about Fuji, don’t hesistate to ask! :)

E.

Fuji
Fuji
sunrise on Fuji
Fuji typhoon
Fuji sunrise
Fuji sunrise
Fuji summit
Fuji summit
Fuji summit
Fuji summit
Fuji
climbing fuji
8th station fuji japan
fuji 8th station
Spread The Love!Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on StumbleUponShare on Reddit

  2 comments for “Výstup na Fuji v Tajfunu I Japan

  1. Tracy Sheffield
    February 5, 2020 at 18:34

    I’ve been kind of thinking about doing Fuji. When are you doing the eco challenge?

    • February 9, 2020 at 12:31

      I did it in September 2019. Fuji was in August 2019 :)

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published.