Tři Mosty Teufelsbrücke a kaňon Schöllenen I Switzerland

Teufelsbrücke_Schöllenen

Ahoooj!

Dnešní příspěvek je věnovaný třem ikonickým mostům Teufelsbrücke (neboli “ďáblův most”) a kaňonu Schöllenen Gorge, které najdete v úplném středu Švýcarska. Mosty vedou přes řeku Reuss, která teče mimo jiné i fotogenickým městečkem Luzern (pokud jste v něm ještě nebyli, určitě doporučuju, je to záležitost na tři hodiny a stojí to rozhodně za to!). 

Jak se k mostům Teufelsbrücke a kaňonu Schöllenen dostat?

Tenhle fantantický spot najdete hned u silnice a nemusí se k němu nikam šplhat. To samozřejmě ale znamená jednu věc – je tu spousta lidí. Parkovat se dá hned u silnice, kde je na tenhle rychlovýsadek určeno parkoviště.

A co se tu všechno dá vidět? 

1) Mosty

Kromě samotné soutěsky s prýštící divokou vodou můžete obdivovat již zmíněné mosty. První z nich byl postaven už v roce 1230 a tehdy byl ze dřeva. Dneska jsou všechny kamenné. Po jednom z mostů se jednou za cca 20 minut projdete ikonický červený švýcarský vlak Glacier Express. Ten z mostu vjíždí rovnou do nejstaršího dopravního tunelu v Evropě. Další most je zase určen pouze automobilům. A třetí je pro pěší. Nejzvláštnější je ale to, že mosty z nějakého důvodu navozují pocit, že se vzájemně proplétají.

A proč místní pojmenovali mosty podle ďábla? Řeka je v těchto místech tak divoká, že tu čas od času padají kameny z vodopádů a díky ozvěně se hřmění nese celým údolím až do města Andermatt. Místní si vysvětlovali tyto děsivé zvuky přítomností ďábla. Druhá historka vysvětluje název tak, že tu místní chtěli postavit most, ale drsné horské podmínky to ztěžovaly. I když se jim to několikrát povedlo, most pokaždé strhla lavina. Proto si místní povolali na pomoc ďábla, který most postavil výměnou za první duši, která most překročí. Nakonec ďábla přelstili tak, že přes most poslali jako první kozu.

2) Vojenské úkryty

Pokud se vydáte po proudu řeky, tedy směrem dolů, potkáte po cestě několik starých vojenských úkrytů. Byly využívány v dobách druhé světové a studené války. Dodnes se jimi dá projít, nicméně to není nic pro klaustrofobiky a dvoumetrové jedince!

3) Ruské území

Ano, opravdu tady najdete malý kousek území, které patří Rusku. Je to vyhlídka a do skály vytesaný pomník. Švýcaři jej věnovali Rusům za pomoc při bitvě proti Napoleonovi.

4) Ferraty

Přímo nad soutěskou najdete jednu parádní ferratu. Bohužel jsme neměli čas ani vybavení, ale vzhledem k její poloze jsem přesvědčená, že to musí být fantastický zážitek!

E.

 

Hello everyone! 

Today’s article is dedicated to the Schöllenen Gorge and the three iconic bridges. One of them may be known as Teufelsbrücke (or “Devil’s Bridge”).  This place can be found in the very center of Switzerland. The bridges run across the Reuss River, which also flows through the picturesque town of Lucerne (if you haven’t been there yet, I highly recommend it. It is a matter of three/four hours and it’s definitely worth it!).

How to get to Teufelsbrücke bridge and Schöllenenand Gorge?

This fantastic spot can be found right by the road and doesn’t require hiking. But of course that means one thing – there are a lot of people. You can park right next to the road, where there is a huge parking lot. 

And what can you see here?

1) Bridges

In addition to the gorge with gushing wild water, you can admire the three bridges already mentioned. The first of them was built in 1230 and was made of wood. Today they are all made of stone. There’s the iconic red Swiss Glacier Express train going across one of them every 20 minutes. The train then enters the oldest traffic tunnel in Europe. Another bridge is used only by cars. And the third one is for pedestrians. But the strangest thing is that for some reason, it looks like these three bridges are somehow connected or even tangled into each other. 

And why did locals name the bridges after the devil? The river is so wild in this part, that from time to time the rocks fall. Thanks to the echo, the terryfying sounds can be sometimes heard all the way in Andermatt. The locals explained these frightening sounds to the presence of the devil. The second version talk about a story, when the locals wanted to build a bridge, but the harsh mountain conditions made it very difficult. Even though they managed it several times, the bridge was always torn down by an avalanche. That is why the locals called for devil’s help, who built the bridge in exchange for the first soul to cross the bridge. In the end, they sent a goat first across the bridge and outsmarted the devil. 

2) Military shelters

If you go down the river, you will see several military tunnels along the way. They were used during World War II and the Cold War. They can still be walked through to this day, but it’s nothing for claustrophobics and two-meter-tall guys! 

3) Russian territory

Yes, you can really find a small piece of land that belongs to Russia. It’s a lookout and a memorial carved into the rock. The Swiss donated it to the Russians for helping in the battle against Napoleon.

4) Ferrata

Directly above the gorge you will find one ferrata. Unfortunately, we didn’t have time or equipment to climb it, but given its location, I bet it must be a fantastic experience! 

E.

Teufelsbrücke_Schöllenen
Teufelsbrücke_Schöllenen Teufelsbrücke_SchöllenenTeufelsbrücke_Schöllenen Teufelsbrücke_Schöllenen Teufelsbrücke_Schöllenen Teufelsbrücke Schöllenen Teufelsbrücke Teufelsbrücke Teufelsbrücke

Spread The Love!Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on StumbleUponShare on Reddit

  2 comments for “Tři Mosty Teufelsbrücke a kaňon Schöllenen I Switzerland

  1. November 5, 2019 at 00:32

    Hi there! Someone in my Facebook group shared this website with us so
    I came to look it over. I’m definitely enjoying the information.
    I’m book-marking and will be tweeting this to my followers!
    Exceptional blog and brilliant design.

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published.