Steindl Allee Holzkirchen I Germany

Ahooooj!

Tak dneska už jen krátce z dalšího spotu v Německu. Holzkirchen je malebné městečko kousek od Mnichova, které na první pohled není vůbec ničím zajímavé. 

Jenže po bližším prozkoumání zjistíte, že je tu přenádherná lipová alej nesoucí název Steindl Allee, která vypadá nejdramatičtěji při letním západu slunce. Takže pokud budete mít někdy cestu přes Mnichov (jako že budete, protože všechny cesty do krásných míst vedou přes Mnichov!), tak se tu zastavte. My jsme jí měli po cestě z Dolomit, kdy jsme museli z časových důvodů spoustu věcí poškrtat, takže nám zbyla půl hoďka na procházku touhle klikatou cestičkou.

U Kuby najdete i mapku se špendlíkem, kde přesně alej najdete.

E.

Hello everyone! 

Today just shortly from another spot in Germany. Holzkirchen is a picturesque town just outside Munich, which is not interesting at all at first glance.

But after a closer look, you will find a magnificent linden alley called Steidl Allee, that looks the most dramatic during a summer sunset. So if you ever go through Munich (like you will definitely be going through Munich because the way to all the beautiful places leads through Munich!), stop by. We stopped by in the way home from the Dolomites. Since we had to skip some of the places in Italy, we had a couple of minutes to take a walk through the winding path. 

At Kuba’s blog, you can also find a map with a pin to make sure you’ll find it. 

E.

Spread The Love!Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on StumbleUponShare on Reddit

  1 comment for “Steindl Allee Holzkirchen I Germany

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published.