Schladming-Dachstein I Austria

Článek vznikl ve spolupráci s regionem Schladming-Dachstein //

Ahoooj!

To, že je Rakousko jedna z mých nejoblíbenějších evropských zemí, to už dávno víte. Ráda se do Rakouska vydávám hlavně v zimě na skialpy, ledopády a nebo jen tak na zimní pěší výstup na nějakou horu. Jenže mám takové tušení, že články ze skialpů jsou možná sice pěkné na pohled, ale málokomu něco dají nebo někoho inspirují k tomu, aby se do lavin a ledovců taky vydal.

Myslím si, že letní sezóna je v Alpách většině z vás o něco sympatičtější a hlavně dostupnější, takže hlásím, že jsem sepsala článek s tipy, co se všechno dá dělat v letních Alpách a jaké zajímavosti najdete v regionu Schladming-Dachstein. Autem jste tu z Prahy za 4 hoďky a dá se tu úplně klidne strávit pěkný týden místo válení se u moře. Já jsem tu pobyla se skvělou partou lidí 4 parádní dny, ale rozhodně bych další dva nebo tři ještě zvládla.

Hey travellers!

You may already know that Austria is one of my favorite European countries. I like to go to Austria mainly in the winter for skitouring, iceclimbing or just for winter hiking. But I have the impression that the articles from the winter maybe look nice, but they don’t really help/inspire anyone to get out to the dangerous landscapes. 

I think that the summer season in the Alps is more accessible to most of you, so I created an article about what can be done in the summer Alps and what cool spots you can visit in the Schladming-Dachstein region. You can get to Schladming in 4 hours by car from Prague and you can spend a nice active week here instead of being bored at the sea. I stayed here for four days with a great group of people but I wouldn’t definitely mind another two or three days.

A co že se tu teda dá dělat?

1. Ferraty

Sama jsem na ferratách začínala, takže můžu upřímně říct, že je to super způsob, jak probudit adrenalin a přitom neriskovat život nebo nevysypat celou peněženku. Čas od času od vás dostanu ohledně ferrat různé dotazy. I přesto, že nejsem odborník ani oficiální průvodce, dovolila bych si na pár z nich odpovědět i tady.

Na ferraty teoreticky nepotřebujete průvodce. Stačí vám k tomu sedák s ferratovým setem (dá se kdekoliv půjčit), helma a boty s pevnou podrážkou, které nekloužou (rozhodě nedoporučuju tenisky do fitka nebo Conversky, na druhou stranu ale ani mohutné zimní pohory nejsou ideální). Já mám boty podobné těmto.

Ferratový set se váže přímo na sedák a má dvě pružná lanka zakončená karabinami, kterými se připínáte k ocelovým lanům na skále. Jen prosím myslete vždycky na to, když se přepínáte z jednoho úseku na druhý, karabiny odepínejte po jedné, nikdy obě najednou. Tak zůstanete jištění vždy alespoň jednou karabinou.

A jaké ferraty jsme kolem Schladmingu vyzkoušeli? 

V regionu Schladming-Dachstein se nachází 22 ferrat, z toho 20 v Ramsau am Dachstein. My jsme stihli dvě.

1.1. Ferrata Kala

Její obtížnost je značená od A do C, to znamená poměrně lehká. Říká se jí také dětská ferrata (i přesto, že jsme na ní žádné děti nepotkali). Je skvělá pro začátečníky, kteří třeba zkouší ferraty poprvé. Vede na horu Sattelberg (1252 m.n.m.). U silnice je parkoviště, ze kterého se jde asi 5 minut pěšky pod skálu. Na vrchol Sattelbergu je to po ferratě necelou hodinu. Dolů se ferrata neslézá – z vrcholu vede pěšina lesem na druhé straně skály. Přesnou lokaci parkoviště a podrobnější popis cesty najdete třeba tady.

Najíst se po ferratě dá třeba v Satteberhütte, která je po cestě dolů. Mají tam skvělé ryby.

So what can you do in Schladming-Dachtein region? 

1. Via Ferratas

Before I got crazy about alpinism & more extreme sports, ferratas were the first thing I tried, and therefore I can honestly say it’s a great way to wake up the adrenaline while not risking life or spending tons of money. From time to time I get various questions from you about ferratas. Even though I’m not an expert or an official guide, I would like to answer a few of them now. 

Theoretically speaking, you don’t need a guide for ferratas. All you need is a harness with a ferrata set (can be rented pretty much anywhere), a helmet and boots with a solid hard sole that don’t slip (I don’t recommend gym sneakers or Converse shoes, but on the other hand, heavy winter boots are not ideal either). I have shoes similar to these.

The ferrata set is tied directly to the harness and has two dynamic ropes ending with carabiners for attaching yourself to the steel ropes on the rock. Just bear in mind that when you switch from one section to another, unclip the carabiners one at a time, never both at the same time. This way you will always be secured with at least one carabiner.

And which ferratas did we try around Schladming?

There are 22 via ferratas in the Schladming Dachstein Region while 20 of them are in Ramsau. We did two. 

1.1. Ferrata Kala

Its difficulty is marked from A to C, which means relatively easy. It’s also called children ferrata (even though I didn’t see any children on it). It’s great for beginners who are climbing for the first time. It leads to Mt. Sattelberg (1252 m.a.s.l.). Near the road there is a parking lot, from which you gotta walk for about 5 minutes to reach the rock. It takes less than an hour to reach the summit of Sattelberg. Once you get to the summit, you do’t climb down the same way – there’s a footpath leading through the forest on the other side of the rock. 

There’s a hut called Satteberhütte, which is down the path. They have great fish after on the way down. 1.2. Ferrata Silberkarklamm

Druhou ferratu, kterou jsme vyzkoušeli bych doporučila těm, kteří se opravdu nebojí výšek, jsou o něco více pokročilí a co dokáží ocenit skvělé výhledy. Ferrata totiž vede nad soutěskou Silberkarklamm. Obtížnost je C/D a najdete tu i kolmé úseky. Do soutěsky se platí vstup a dolů se vracíte opět jinou cestou (po dřevěných lávkách přímo v soutěsce). Na vrcholu najdete chatu Silberkarklammhütte, kde se dá najíst, ale i přespat. Více informací najdete tady.

1.2. Ferrata Silberkarklamm

I would recommend the second ferrata to those who are not really afraid of heights, are a little more advanced and who can appreciate great views. The route leads over the Silberkarklamm gorge. The difficulty is C/D and there are some vertical sections. You have to pay an entrace fee and when you’re done, you come back down another way (there’s a wooden footpath directly in the gorge). At the top you can find Silberkarklammhütte, where you can eat or even stay the night. 


2. Štýrské Bodamské Jezero

Autem se dá dostat skoro až k samotnému jezeru – asi deset minut pěšky od něj je velké parkoviště. V jezeře se dá na jednom místě dokonce i koupat, ale co nám na téhle lokalitě přišlo milionkrát zajímavější, byl kaskádovitý vodopád na úplném konci jezera. K němu se dostanete asi po hodině chůze, ale sprcha pod ním je mnohem větší zážitek než klasická koupačka v jezeru.

2. Styrian Bodensee

You can get almost to the lake itself by car – there’s a parkig lot about ten minutes of walking from the lake. Swimming is allowed at certain places, but what we found a million times more interesting at this location was a cascading waterfall at the very end of the lake. It can be reached after about an hour of walking, and the shower underneath is much more of an experience than a traditional lake bath.

3. SpiegelSee (Zrcadlové jezero)

Jedním z největších zážitků pro nás, nadšené fotografy, bylo rozhodě tzv. Zdcadlové jezero neboli Spiegelsee. Je to neuvěřitelně fotogenické jezero, ve kterém se odráží protější horský masiv.

A jak se k němu dostat?

V létě se dá jet lanovkou nebo autem až k Gasselhöhe Hütte na Reiteralmu, kde bych se ještě zastavila z jednoho důvodu. Kromě toho, že tu mají výborný Wienerschnitzel, tak tu prodávají skvělé bílé lokální rakouské víno. Netroškařili jsme a karton jsme pořídili. Dvě lahve jsme sbalili do batohů a zbytek naházeli do auta.

Teprve po vydatné večeři a schnappsu jsme se vydali směrem nahoru, k jezeru Spiegelsee, kde jsme plánovali nafotit západ slunce. Jezero je v nadmořské výšce 1900 metrů a chata 1700 metrů, takže abyste se k jezeru dostali, musíte absolvovat cca hodinový výstup. My jsme to zvládli za 35 minut, protože jsme se asi těšili, až otevřeme to víno. Samotné jezeroje naprosto fenomenální, ale díky vínu jsme si odtamtud odnesli i spoustu vysmátých fotek nás všech:D

3. SpiegelSee (Mirror Lake)

One of the greatest experiences for us, enthusiastic photographers, was definitely the so-called Mirror Lake or Spiegelsee. It’s an incredibly picturesque lake that reflects the opposite mountain massif.

And how to get there?

In the summer you can get to Gasselhöhe Hütte (Reiteralm) by car or cable car. In addition to having excellent Wienerschnitzel in this moutain hut, they also sell great local Austrian white wine. We didn’t hesitate and bought 6 bottles. We packed two bottles into our backpacks and threw the rest in the car.

After awesome dinner and schnapps, we head up to Spiegelsee, where we planned to shoot the sunset. The lake is at an altitude of 1900 meters and the cottage is 1700 meters, so it takes about an hour to get to the lake. We made it in 35 minutes because we were looking forward to opening the wine, I guess. The lake itself is absolutely phenomenal, but thanks to the wine we took a lot of funny pictures of us all, haha:) 

 

4. Dachstein Gletscher

Dachstein asi všichni moc dobře znáte, takže není potřeba ikonický ledovec představovat. Vyveze vás na něj lanovka (která mimochodem má na střeše “balkon”, takže až budete stát frontu dovnitř, stoupněte si do fronty na balkon!). Na lanovku musíte mít rezervaci, jinak se taky může stát, že bude plno a vy místo na ledovec pojedete zpátky do hotelu. Lanovka stojí pořádnou dardu, ale to, co najdete nahoře ve 2700 metrech nad mořem stojí za každý cent.

Jak můžete vidět na fotkách, nás kromě klasických turistických atrakcí nadchli i ptáci, kroužící kolem ledovce, takže jsme hodinu strávili focením ptactva :D Dokonce jsme strhli i ostatní zmatené kolemjdoucí, kteří se k nám přidali, takže jsme vypadali jako zájezd retardů.

4. Dachstein Gletscher

You probably know Dachstein very well, so there is no need to introduce the iconic moutain. A cable car will take you up (which, by the way, has a “balcony” on the roof, so when you wait in line, be sure to wait in thje line for the balcony!). You have to make a reservation for the cable car, otherwise it may be full and you will end up going back to the hotel instead of the glacier. The cable car costs a lot, but what you find up at 2700 meters above sea level is worth every penny.

As you can see in the photos, besides the tourist attractions we were amazed by the birds circling around the glacier, so we spent more than an hour by shooting birds, haha. Some other confused people even joined us because they could tell how much fun we were having.

4.1. Hängebrücke

Na tenhle most nahoře na Dachsteinu jsem se vážně těšila. Myslela jsem si, že bude nemožné vyfotit fotku bez lidí, ale když si chvilku počkáte, tak se tam vždycky na pár vteřin volno udělá. Není to ale nic pro nikoho, kdo se bojí výšek – pod vámi je několik stovek metrů prázdna a most se celkem kýve:)

4.1. Hängebrücke

I was really looking forward to this bridge up on Dachstein. I thought it would be impossible to take a picture without people, but if you’re patient, the suspension bridge will get people-less for a few seconds eventually. But it’s nothing for anyone who is afraid of heights – there’s a-few-hundred-meters drop underneath you and the bridge is swinging a bit as there are people walking on it:)

4.2. Stairway to Nothingness

Výhled ze schodů je dost podobný, protože je na stejné straně masivu. Lidi tady trpělivě čekají ve frontě, aby si každý odnesl pěknou fotku:)

Btw. na visutý most a schody do prázdna potřebujete další vstupenku za 10 EUR.

4.2. Stairway to Nothingness

The view from the stairs is quite similar to the one from the suspension bridge as it’s on the same side of the massif. People patiently wait in line for everyone to take a nice photo :)

Btw. for the suspension bridge and stairs you need an additional ticket for 10 EUR.

4.3. Ice Palace

V ledovém paláci podsvíceném všemi možnými barvami najdete různé skulptury evropských měst. Na tohle já úplně nejsem, ale bylo zajímavé vidět za tím to obrovské množství práce.

4.3. Ice Palace

The ice palace is backlit by all possible colors. You can find various sculptures of European cities there. I’m not really into this, but it was interesting to see the huge amount of work behind it.

5. Stoderzinken & Stoderkircherl

Tenhle malebný dřevěný kostelík s názvem Friedenskircherl nebo také Stoderkircherl, zapíchnutý do skály, mě uchvátil asi ze všeho nejvíc. Dostat se k němu dá asi po 45 minutách od auta. Naším cílem ale nebyl jenom kostelík, ale vrchol hory Stoderziken, který se tyčí ve výšce 2047 metrů nad mořem. Na něj cesta trvá dalších 30 minut od kostelíku. Celkové převýšení je kolem 350 metrů, takže úplná flákačka to není.

5. Stoderzinken & Stoderkircherl

This picturesque little wooden church called Friedenskircherl or Stoderkircherl, which is literally sitting in a rock, impressed me the most. It can be reached after about 45 minutes from where you park your car. But our goal was not just the church, but the top of Stoderziken, which rises 2047 meters above sea level. It takes another 30 minutes from the church to get to the summit. The total elevation gain is about 350 meters, so it’s a bit challenging.
6. Lanová dráha Zipline Gröbming

V Gröbmingu najdete jednu z nejdelších a nejrychlejších ziplines v Evropě. Je rozdělená na dva úseky, kde první úsek je dlouhý zhruba 1,5 km a pojedete na něm rychlostí kolem 60 km/h. Druhý úsek má asi 1 km, ale letíte tady až 100 km/h. Na zipline je potřeba mít rezervaci. Ve městečku Gröbming kromě zipliny najdete i lanové centrum.

6. Zipline Gröbming

In Gröbming you will find one of the longest and fastest ziplines in Europe. It’s divided into two sections, where the first section is about 1.5 km long and you will ride at a speed of about 60 km/h. The second section is about 1 km, but you fly up to 100 km/h. You need to make a reservation for the zipline.

7. Kde se ubytovat?

My jsme celé čtyři dny byli ubytovaní v hotelu Annelies, který leží v Ramsau Am Dachstein. Můžu ho doporučit všema deseti. Kromě skvělé kychyně mají fantastický bazén & spa a neuvěřitelně milý personál.

7. Where to stay?

We stayed at the Hotel Annelies, located in Ramsau Am Dachstein. In addition to a great kitchen they have a fantastic pool & spa and incredibly nice staff, so I recommend it!

Tak to je ode mě všechno a já moc doufám, že vám tenhle vyčerpávající článek k něčemu byl a podniknete někdy podobnou cestu!:) Pokud máte nějaké dotazy, dejte vědět!:)

E.

Alright, that’s all from me today! I really hope this article will be useful and you’d get inspired to set out for a similar vacation! If you have any questions, let me know! 

E.

Spread The Love!Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on StumbleUponShare on Reddit

  2 comments for “Schladming-Dachstein I Austria

  1. Péťa
    August 17, 2019 at 14:41

    Ahoj, chci se zeptat, jestli je možné zde stanovat, popřípadě jak fungují vysokohorské chaty. Děkuji za odpověď

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published.