Mirage House Gstaad I Switzerland

Mirage_House

Ahooooj!

Long time no see!

Předtím, než jsem odjela na to největší dobrodružství na Zemi, nepodařilo se mi bohužel dokončit všechny články ze Švýcarska. Kolem Eco-Challenge toho bylo tolik co zařizovat, že na články nezbyla ani minuta času. Protože jsem ale průměrně bystré děvče, tušila jsem to a napsala si pár článků dopředu a tenhle je jeden z nich. Teď se pravděpodobně ještě brodím bahnem s kolem na zádech někdě uprostřed džungle na Fiji, ale vy si můžete v klídečku přečíst o Gstaadu v západním Švýcarsku. 

Na tomhle malém městečku není pravděpodobně na první pohled vůbec nic zajímavého. Vlastně ani na druhý. Ani na třetí. Ale na čtvrtý už ale všimaví jedinci objeví “neviditelný” mirror house s názvem Mirage od pana architekta Douga Aitkena.

Je to umělecké dílo, postavené na louce, obklopené horami. Všechny stěny domu, jak vnější, tak vnitřní, jsou ze zrcadel, takže vytváří dokonalé optické iluze. Zvenku se ve stěnách odráží tráva a hory, takže vlastně splývá a není úplně jednoduché ho najít. Na poslední fotce je vidět, jak vlastně z dálky není vidět.

Dům je volně přístupný, vstup se neplatí. Na louce ve Gstaadu ho můžete navštívit až do ledna 2021, potom bude pravděpodobně přemístěn.

Pokud se sem vydáte a jste typ člověka, který dokáže pěkné umění ocenit nebo ho zachytit na foťák, nechte si dost času. Dají se tu strávit bez problému dvě hodiny a pořád objevovat nové a nové úhly pohledu. A pokud se chystáte do Švýcarska v zimě, je skoro povinnost tohle místo navštívit, protože pod sněhem vypadá ještě epičtěji!

Kubův článek o Mirage House najdete tady.

E.

Hellooooo!

Long time no see!

Unfortunately, before I left for the biggest adventure on Earth, I didn’t manage to complete all the articles from Switzerland. There was so much to do around the Eco-Challenge that there wasn’t a minute left for my articles. But because I’m an average bright girl, I knew it and wrote a few articles beforehand and this is one of them. I’m still probably wading through mud with a bike on my back somewhere in the middle of the jungle on Fiji, but you can relax and read about Gstaad in western Switzerland.

There is probably nothing interesting about this small town at first sight. Not even at second sight. Third – still nothing. However, at the fourth sight, a few observing individuals might notice an “invisible” mirror house called Mirage, built by Doug Aitken.

It’s a work of art built on a meadow surrounded by mountains. All the walls of the house, both external and internal, are made of mirrors, creating perfect optical illusions. The outside walls reflect grass and mountains, so it actually blends into the landscape and therefore it’s not easy to find it. The last picture shows how it’s almost impossible to see it from far. 

The house is easily accessible, and there’s no entry fee. You can visit it until January 2021, then it is likely to be relocated.

If you come here and you are a type of person who can appreciate a nice piece of art or is good at capture it on a camera, reserve a lot of time. You can easily spend two hours here and still be finding new angles. And if you are going to Switzerland in winter, it’s almost an obligation to visit Mirage House, because it looks even more epic under the snow!

Kuba’s article on Mirage House can be found here.

E.

Mirage_House

Mirror_House Mirage_House Mirage_House Mirage_House Mirage_House Mirage_House Mirage_House Mirage_House Mirage_House Mirage_House Mirage_House Mirage_House Mirage_House

Mirage_House

 

Spread The Love!Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on StumbleUponShare on Reddit

  2 comments for “Mirage House Gstaad I Switzerland

  1. Viki
    September 30, 2019 at 15:07

    tak niektoré fotky sú naozaj s tými zrkadlami bomba :) !

    WHEN PIGS FLY

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published.