Jerusalem & Bethlehem

Ahoooj!

Omlouvám se na neaktivitu, způsobenou studiem, které už mi leze i ušima. Teď mám konečně čas sepsat další části našeho dobrodružství po Izraeli, kterých je ještě spousta!

K večeru jsme dorazily na hotel v Jeruzalémě a naplánovaly asi dvacetikilometrový okruh po městě tak, abychom viděly všechno. Měly jsme na Jeruzalém jenom jeden den, takže jsme nasadily naprosto šílené tempo. A nakonec si myslím, že se nám to skoro povedlo. Vzaly jsme to přes Zeď Nářků, Davidovo město, židovské město, prošly jsme celou křížovou cestu, až nahoru na Olivovou horu, odkud bylo vidět několik dalších požárů a vlastně celé město. Klasický capricorn syndrom :))))

Místa rozepisovat nebudu, ale kdyby vás cokoliv ohledně Jeruzaléma zajímalo, ptejte se! :)

Je toho totiž spousta, co v Jeruzalémě vidět. Pokud nejste silně věřící a památky pro vás mají význam jen jako památky, tak den je akorát:) Pokud pro vás má smysl chodit do všech synagog, chrámů a mešit, počítejte raději se dny dvěma a taky spoustou čekání. Třeba čekáním na spatření Golgoty v Chrámu Božího hrobu jsme čekaly skoro hodinu. Tady byl podle Bible ukřižován Ježíš. Po této zkušenosti jsme čekání na všechna další významná místa vzdaly a obdivovaly stavby spíše zvenku.

Zeď Nářků rozhodně stojí za to vidět. Ne kvůli zdi samotné, ale kvůli lidem. A nezapomeňte do ní zastrčit svoje přání!:)

Dalším highlightem pro mě bylo židovské město, které mě totálně nadchlo. Ta architektura je bezchybná.

Naopak mě úplně nezaujalo Davidovo město, tržiště ve Starém městě, ani Getsemanské zahrady, ale možná takhle soudím jen z toho důvodu, že jsme tyhle místa neprozkoumaly tak důkladně.

Heyyyy!

I apologize for the inactivity caused by studying, Now, I have finally time to write down the other parts of our adventure. And there is still a lot to show!:)

We arrived in Jerusalem in the evening and planned about a twenty-kilometer sightseeing tour for the next day. We had only one day in Jerusalem, so were walking super-quickly and spent just a short time at every sight. But we saw it almost all! We started at Western Wall, continued to the city of David, then the Jewish city, didn’t miss the calvary, and finished it all the way up at the Olive mountain, from where we saw tons of fires, and also the whole city. Typical capricorn syndrome, as I call it :))))

I won’t describe all the places, but if you have any questions about Jerusalem, feel free & let me know in the comments!:) 

There is a lot to see in Jerusalem. If you are not a strong believer, and the sights are just “sights” and nothing more, then one day is good :) If you wanna visit all the synagogues, temples, churches and mosques, it’s better to stay 2 days because you have to count with a lot of waiting. For example, we waited about an hour just to see Golgotha ​​in the Church of the Holy Sepulchre (Jesus was supposed to be crucified here). After this experience, we gave it and admired the buildings rather from the outside.

The Western Wall is definitely worth seeing. Not for the wall itself, but for the people. It’s an incredible experience. And don’t forget to slip your wish into one of the loose rocks! 

Another highlight was the Jewish quarter, which I loved a lot. The architecture is flawless.

On the contrary, I wasn’t completely thrilled about the city of David, the Old Town market, or the Getseman Gardens, but maybe it’s just my feeling because we didn’t explore them enough. 

No a vzhledem k tomu, že jsme prozkoumávání Jeruzaléma stihly do odpoledne, zbyl nám ještě nějaký čas na pozdní odpoledne. Přemýšlely jsme co dál a samozřejmě nás napadla myšlenka zajet se podívat do palestinského Betléma, kde se Ježíš údajně narodil (když už jsme viděly, kde zemřel, musely jsme vidět i kde se narodil přece).

Vzhledem k situaci jsme byly dost na vážkách, ale nakonec jsme našly taxikáře, který by nás tam dopravil. Auto jsme sice měly, ale samy jsme jet nechtěly. A tady se ukázaly moje vyjednávací schopnosti. Taxikář nabídl cestu tam & zpátky za 400 ILS a já mu řekla, že tolik nemáme, že mu dáme 100 ILS. A on že se mu to nevyplatí, tak že 300 ILS. A já že 150 a víc nemám. Nakonec souhlasil, takže jsme cenu srazily ze 400 na 150 a měly jsme doprovod, tudíž relativní pocit bezpečí.

Musím ale říct, že Betlém mě zaujal asi nejméně ze všeho, co jsme ten den viděly. Chrám Narození Páně leží na špinavém náměstí a celkově mě palestinský způsob živobytí úplně netankuje, takže pokud nutně tohle místo nepotřebujete vidět, nestojí to za ten stres, neustálé pokřikování chlapů, peníze ani čas :)))

Tož ode mě z Jeruzaléma & Betléma vše a příště vás vezmu k Mrtvému moři!

E.

Well, and since we were done exploring Jerusalem in the late afternoon, we still had some time till the evening. The first option was to visit Bethlehem in Palestine, where Jesus was supposedly born (since we saw where he died, we had to see where he was born as well, right?!).

Because of the current situation in Palestine, we were not sure whether to go or not, but in the end we decided to risk it. We found a taxi driver who would get us there. It’s about half an hour/30 km away from Jerusalem. Even though we had our rental car, but we thought it would be safer with a guy. And here come my bargaining skills. The driver’s price was 400 ILS and I told him that it’s way too much and we would give him not more than 100 ILS. Then he said 300 ILS. Then I said that 150 is everything I have. He finally agreed, so we beat the price from 400 to 150 ILS and felt much safer with him than traveling alone. 

But I have to say that Bethlehem didn’t get my admiration at all. The Temple of the Nativity lies on a dirty square, and the whole Palestinian way of living doesn’t really suit me, so if you don’t necessarily need to see this place, it’s not worth the stress, the constant shouting & whistling of guys, money and time :))

So, that’s about it from Jerusalem and next time I’m gonna take to you the Dead Sea, so stay tuned! 

E.

Spread The Love!Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on StumbleUponShare on Reddit

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published.