Jebel Toubkal / Morocco

jebel_toubkal_morocco

Ahoooooooj!

Minule jsem vám vyprávěla o kavárně uprostřed Atlasu, kterou při návštěvě Maroka nemůžete minout a i dneska vám povím o dalším místě, které vás doufám chytí za srdce. Protože rozhodně chytlo i mě.

Po výborné kávě jsme to otočili a vyrazili o kousek dál. Jebel Toubkal je nejvyšší hora Maroka a zároveň i celé severní Afriky. Měří 4167 metrů a výstup na ní trvá dva dny. Ty jsme my bohužel neměli, ale i přesto jsme se vydali po cestě nahoru. Věděli jsme, že to po pár hodinách budeme muset otočit a smířit se s tím, že jsme taky jednou nejvyšší horu nezdolali, ale i tak za to ta procházka stála.

Všude píšou, že v zimě je potřeba si na výstup zaplatit průvodce, ale po vlastní zkušenosti to vůbec potřeba není. Po cestě jsme potkali dva čechy, kteří se vydali téměř bez vybavení nahoru a zvládli to s přehledem. Asi ve 3500 m.n.m je totiž chata, ve které se dá přespat, takže jediné, co kromě maček (které se dají půjčit ve městě) a dobrých bot potřebujete, je spacák na přespání (jsem si jistá, že přikrývka se dá v chatě také za drobný úplatek půjčit). Výstup je sám o sobě jednoduchý, protože cesta nevede přes žádný ledovec, takže spočívá jen v technicky nenáročné a dlouhé chůzi. Ve vyšších místech samozřejmě po sněhu. Auto se dá v malé vesničce pod Toubkalem zaparkovat asi v 1800 m.n.m, takže převýšení, které je potřeba překonat čítá asi 2300 m.

My jsme naší chůzi otočili asi ve 2300 m.n.m. kolem páté hodiny odpoledne, ale i tak se nám ukázaly nádherné výhledy.

Heyyyyy! 

Last time, I told you about a café in the middle of the Atlas that you shouldn’t miss when visiting Morocco, and today I’ll tell you about another place that might catch your attention. Because it definitely caught mine. 

After a great coffee we set off for another short drive. Jebel Toubkal is the highest mountain of Morocco and also North Africa. It has 4167 meters and it takes two days to get to the summit. Unfortunately, we didn’t do that because we didn’t have enough time, but we still went up the path leading to the summit. We knew that after a couple of hours we would have to turn around and accept the fact, that we didn’t climb the highest mountain of the country we were in, but it was still worth the walk.

Everywhere they say that in the winter you need to have a guide, but to be honest, you don’t need it at all. On the way, we met two Czechs, who were walking down, almost without any equipment and managed it to to top. At about 3,500 m above sea level, there is a mountain hut where you can sleep, so the only thing that you need in addition to the crampons (which can be rented in the city) and a pair of good boots, is a sleeping bag (I’m sure the blanket is also rented in the hut). The walk itself is quote simple, because it doesn’t require walking on glaciers (there are none in Morocco), so it’s all about a technically undemanding and long walk. In higher areas, of course, there is snow, so the crampons are essential. The car can be parked in a small village under Toubkal at about 1,800 m.a.s.l., so the altitude gain is about 2300 m.

We turned back at about 2300 m.a.s.l., around 5PM, but we still got some beautiful views.


jebel_toubkal_morocco jebel_toubkal_morocco
jebel_toubkal_morocco jebel_toubkal_moroccojebel_toubkal_morocco
jebel_toubkal_moroccojebel_toubkal_morocco

K autu jsme se dostali po šesté a začali jsme improvizovaně řešit, kde vlastně přespíme. Měli jsme velké auto a teplé spacáky, takže jediná možnost, kde přečkat noc, byla právě v něm. Nechtělo se nám samozřejmě spát někde na parkovišti ve městě, takže jsme jenom přejeli na protější kopec, kde jsme zaparkovali auto v zatáčce s neskutečnym výhledem. Sklopili jsme zadní sedačky, vybalili jsme spacáky, které jsme natáhli do kufru, otevřeli láhev s marockým vínem a chillovali při západu slunce.

No umíte si představit něco krásnějšího? :))))))

We got to the car after 6PM, and began to improvise on where we’d actually stay. We had a big car and warm sleeping bags, so we figured that it’ll be the easiest option. Of course we didn’t want to sleep somewhere on a parking lot, so we just drove to the opposite hill, where we parked the car in a bend with an awesome view. We folded the rear seats, unpacked the sleeping bags that we stretched into the trunk, opened a bottle of Moroccan wine and chilled while watching the sunset.

Well can you imagine something more beautiful than that? :)))))))

jebel_toubkal_morocco

jebel_toubkal_morocco
jebel_toubkal_moroccojebel_toubkal_morocco

jebel_toubkal_moroccojebel_toubkal_morocco jebel_toubkal_morocco jebel_toubkal_morocco jebel_toubkal_moroccojebel_toubkal_morocco jebel_toubkal_morocco

Ráno jsme se probrali do růžového východu slunce, který mě bohužel nedostal z vyhřátého spacáku, takže fotku nemám. K dokonalosti nám už chyběla jen ranní káva a židličky. Trochu jsme se zkultivovali, snědli pár hnusných cookiesek a vyrazili zase na cestu. Na kávu jsme se zastavili v nějakém hotelu dole ve městě a pokračovali horským masivem po klikatých silničkách do průsmyku Tizi N’ Tichka, ale o něm zase příště! :)

E.

In the morning, we woke up to a pink sunrise, which unfortunately didn’t get me out of my warm sleeping bag, so I don’t have a picture of that. We were missing only a cup of good coffee and chairs to watch the sun crawl over the hills. We brushed our teeth, ate a few cookies and got back on the road. For coffee we stopped at a hotel down in the city and continued along the winding roads to the Tizi N ‘Tichko Pass, but more about that next time! :)

E.

jebel_toubkal_morocco jebel_toubkal_moroccojebel_toubkal_morocco

Some pictures taken by Andres Berechovich

Spread The Love!Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on StumbleUponShare on Reddit

  1 comment for “Jebel Toubkal / Morocco

  1. March 14, 2018 at 20:59

    Opět nádherné fotky!

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published.