Impressions from Japan

Fuji

Ahoooj!

Po třech měsících od návratu si myslím, že je na místě, abych napsala o mojí srpnové a zářijové šestitýdenní cestě.

A kam mě moje kroky zavedly tentokrát? Do Japonska, na Fiji a do Singapuru. Nebyl to úplně obvyklý trip. Byl to závod. A shodou okolností nejtěžší závod na světě.

Tak popořadě. Ještě předtím, než se pustím do všech mých zkušeností, myšlenek, zážitků a tipů, ráda bych věnovala pár článků samotnému Japonsku, protože zrovna Japonsko je země, která mě neuvěřitelně překvapila.  Bohužel jsem neměla dostatek času na to, abych prozkoumala všechny kouty, protože návštěva Japonska byla součástí posledního tréninku na zářijový Eco-Challenge, takže byl tenhle trip spíš ve sportovním duchu – což vlastně vůbec nebylo na škodu.

Kdybych dneska sepisovala seznam 10 mých nejoblíbenějších zemí, Japonsko v seznamu bude na předních příčkách. A co se mi na něm tak líbilo?

 • Lidé

Moc často o místních nepíšu, protože jim nevěnuju většinou moc pozornosti a jdu si svou cestou.

Nicméně Japonci mě totálně svojí náturou dostali. Nikdy v životě jsem nepoznala tak ohleduplný, zdvořilý, uvědomělý a tichý národ. Představte si, že stojíte v centru desetimilionového Tokia a kolem vás se motá několik tisíců lidí.  Kdekoliv jinde byste toho hluku měli po dvou dnech plné zuby. Ale tady je to jiné. Spousta aut jezdí na elektriku, málokdo troubí. Japonci, když mezi sebou mluví (nebo visí na telefonu), tak skoro šeptají, případně si zakrývají ústa, aby nebyli příliš hluční a neobtěžovali tak kolemjdoucí.

Jakožto absolutní mileniální asociál jsem tohle fakt ocenila.

 • Jídlo

Kvalitu jídla není třeba si obhajovat. Neumím si představit místo, kde by mohli mít lepší sushi, než v místě, kde vzniklo. Cokoliv jsem tu zkusila nemělo chybu.

 • Příroda & Sightseeing

O přírodě budu psát ze všeho nejvíc, protože ta mě na cestování pochopitelně baví ze všeho nejvíc. Od Fuji, po neuvěřitelné chrámy a svatyně nebo vodopády a faunu.

V tomto článku, jakožto v prvním ze série pěti, jsou zahrnuty fotky a momenty ze třech míst, které mi geograficky nepasovaly ani do jednoho. A to je Himeji Castle, Shiraito no Taki Waterfalls a Lake Kawaguchi s ikonickou Chureito Pagodou.

Hello travellers!

Three months after my return, I think it’s appropriate to write about my six-week trip in August and September.

And where did my steps take me this time? To Japan, Fiji and Singapore. It wasn’t quite a usual trip. It was a race. The toughest race in the world.

Before I go into all my experiences, thoughts, and tips, I would like to dedicate a few articles to Japan itself, because Japan is a country that incredibly surprised me. Unfortunately, I didn’t have enough time to explore all its corners, since my visit to Japan was basically our last training session for the September Eco-Challenge. So this trip was more in the spirit of sports – which was not a bad thing at all.

If I list my ten favorite countries today, Japan would be in this list. And what did I like about it?

 • People
  I don’t often write about locals because I feel like it all depends on which people you come into contact with. You simply generalize your experience.However, the Japanese totally got me. I have never met such a considerate, polite, conscious and quiet nation. Imagine that you are in downtown of 10 million-people Tokyo, with thousands of people around you. Anywhere else you would be fed up with the noise after two days. But here it’s different. Many cars run on electricity and they honk only when it’s really necessary. When the Japanese talk to each other (or talk on the phone), they almost whisper, or cover their mouths.
  I really appreciated this.
 • Food
  There is no need to defend the quality of food. I can’t imagine a place where they could have better sushi than at it’s origin. Whatever I tried was absolutely delicious.
 • Nature & Sightseeing
  I will write about nature the most, because obviously that’s my kind of a thing. From Fuji to incredible temples and shrines or waterfalls and forests.

This article, as the first of a series of five, includes photos and moments from three locations that did not fit geographically into any of the other articles. Those are Himeji Castle, Shiraito no Taki Waterfalls and Lake Kawaguchi with the iconic Chureito Pagoda.

Chureito_pagoda

Himeji Castle

Hrad Himedži je nejrozsáhlejší hrad v Japonsku z roku 1333 a svojí velkolepostí rozhodně za návštěvu stojí. Nachází se se v prefektuře Hyogo a můžete ho navštívit o cestě autem z Osaky do Okajamy. Za 600 yenů dostanete vstupenku, která vás pustí i do vnitřních prostorů hradu. Ty si taky nenechte ujít, protože se ocitnete v dřevěném interiéru, rozloženém do šesti pater. Památka patří i do UNESCA, což jen dokazuje to, jak je výjimečná.

Himeji Castle

Himeji Castle is the largest castle in Japan from 1333 and its magnificence is definitely worth a visit. Located in Hyogo Prefecture, you can visit it on the way from Osaka to Okayama. For 600 yen you will get a ticket that will even let you go inside the castle. Do that if you have time, because you’ll find yourself in a beautiful wooden interior, spread over six floors. The monument also belongs to UNESCO, which only proves how exceptional it is.

himeji_castle himeji_castle himeji_castle himeji_castle himeji_castle himeji_castle

Chureito Pagoda & Jezero Kawaguchi

Tyhle fotky asi znáte. Když do Google obrázků zadáte Fuji, najdete i Chureito Pagodu. A čím je tak speciální? Je od ní nádherný výhled na Fuji. Vlastně i pagoda je sama o sobě nádherná. A pokud jste v Japonsku na jaře, tak je pohled díky kvetoucím sakurám ještě krásnější. Historicky je významná minimálně, protože byla postavená až v roce 1963. Pokud máte čas, rozhodně objeďte i celé jezero Kawaguchi – nabízí další epické výhledy na Fuji.

Chureito Pagoda & Kawaguchi Lake

You probably know these pictures. When you search for Fuji in Google images, you’ll also find the Chureito Pagoda. And what makes it so special? It has a wonderful view of Mt Fuji. Actually, the pagoda itself is beautiful too. And if you are in Japan in the spring, the view is even more spectacular thanks to the blossoming sakuras. Historically, it’s not very significant since it was built in 1963. If you have time, drive around Lake Kawaguchi as well – it offers epic views of Fuji too.

Chureito_pagoda Chureito_pagoda Chureito_pagodaChureito_pagoda Chureito_pagoda

 

Lake_Kawaguchi Lake_Kawaguchi Lake_kawaguchi

Vodopády Shiraito no Taki 

Tyhle vodopády jsme objevili úplnou náhodou po cestě k sopce Fuji. Do městečka Fujiyoshida jsme dorazili odpoledne, takže nemělo smysl výstup na ikonickou horu začít, a tak jsme se projeli kolem a narazili na značku k Shiraito Waterfalls. Vstup je 600 yenů a prohlídka vám zabere necelou hodinku. Je to asi kilometrová procházka kolem několika vodopádů, kde jeden je krásnější než druhý.

Shiraito no Taki Waterfalls

We discovered these waterfalls by coincidence on the way to Fuji. We arrived in Fujiyoshida in the afternoon, so there was no point in starting the climb this late. So we drove around the mountain and saw the sign to Shiraito Waterfalls. The entrance is 600 yen. The 1-km-long walk will take about an hour to finish and you’ll see several waterfalls on the way.

Shiraito_falls

Shiraito_falls Shiraito_falls Shiraito_falls Shiraito_falls Shiraito_falls

Tak teď už víte, jaký jsem měla z Japonska pocit a příště už z Tokya! :)

E.

Alright, now you know how I feel about Japan. Next article will be from Tokyo! :) 

E.

 

Spread The Love!Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on StumbleUponShare on Reddit

  1 comment for “Impressions from Japan

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published.