GrimselPass

Ahoooooj!

Zdravím u třetího článku ze Švýcarska!

Tak tohle byl přesně důvod, proč nám cesta z Kanderstegu do Zermattu trvala 5 hodin místo dvou. Netušili jsme, že cesta bude tak krásná, že budeme zastavovat každých pět minut a že povede přes GrimselPass, další fantastické místo, které stojí za vidění!

Hey travellers!

Here’s the third article about Switzerland!

So this place was exactly the reason, why our journey from Kandersteg to Zermatt took 5 hours instead of two. We didn’t know that the road would would take us to this beautiful pass, where we would stop every five minutes. Grimselpass is another fantastic place worth seeing!


Dole v serpentinách mě napadlo, že bych mohla svoje auto trochu otestovat, a tak jsem zařadila sport mode a se řvoucím motorem vyrazila driftovat do ostrých zatáček. Některé jsem projela dokonce smykem a u některých jsem naopak musela zastavit, protože ty výhledy byly neskutečný! Po cestě jsme míjeli dvě přehrady a jedno jezero a u každého jsme na chvilku zastavili a prošli se.

Nejvyšším bodem Grimselpassu je jezero ve výšce 2 164 m.n.m. Pamatuju si, že když jsme začínali po serpentinách stoupat, bylo asi 27°C. Tady nahoře u jezera bylo 11°C.

Tenhle pass je pravděpodobně velmi oblíbený motorkářema, protože takových motorek na jednom místě jsem snad nikdy neviděla. V zatáčkách se nakláněli tak, že skoro leželi na zemi. Taky tu bylo spoustu cyklistů, které jsem obdivovala, protože tohle vyjet na kole, to chce vůli.

Down in the switchbacks I thought I could test my car, so I put on a sport mode, and with a roaring engine started to drift in sharp turns. On some of the turns my wheels were sliding and at some of them I had to stop, because those views were unreal! On the way up, we passed two dams and one glacier lake, so we stopped at each of them and walked a bit. 

The highest point of Grimselpass is a lake at an altitude of 2,164 m.a.s.l. I remember when we started to climb the switchbacks it was about 27°C. Up here at the lake it was 11°C.

This pass is probably a very popular place for bikers, because I’ve probably never seen so many motorcycles at one place. In the curves, they were almost leaning on the ground. There were also many cyclers, who I admired a lot because a strong will is needed to make it to the top!

Chvilku to tu vypadalo jako v Grónsku. Teda né že bych někdy byla v Grónsku, ale z fotek mi to tak připadalo. A to je na Švýcarsku asi to nejkrásnější. Že stačí přejet 50 km a šťavnatá zeleň se rázem změní na vyprahlou tundru s ledovci v jezerech.

Z Grimselpassu jsme už zamířili rovnou do Zermattu, resp. do Täsche, kde jsme museli nechat zaparkované auto, jelikož do Zermattu auta nesmí, ale o tom až příště!:)))

E.

For a moment, the nature looked like Greenland. It’s not like I’ve been to Greenland, but it looked exactly as on the pictures, haha:) And that’s probably the most beautiful thing about Switzerland. You drive 50 km and the juicy greenery suddenly turns into an arid tundra with glaciers in the lakes.

From Grimselpass, we headed straight to Zermatt. Actually to Täsch, where we had to leave the car parked, because cars aren’t allowed in Zermatt, but more about that next time! :) 

E.Spread The Love!Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on StumbleUponShare on Reddit

  1 comment for “GrimselPass

  1. lucie
    June 29, 2017 at 14:08

    Eliško Krása <3

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published.