Gotthard Pass I Switzerland

Gotthard_pass

Ahoooj!

Gotthard Pass (2 106 m) znají snad všichni, takže není třeba tohodle švýcarského krále v průsmykách dál představovat.

My jsme si ho projeli až k večeru, a to šíleným tempem (na svém voze mám mód SPORT, který se na tomhle passu pěkně zahřál). Švihat zatáčky v tuhle denní dobu je totiž super zážitek, protože se nemusíte táhnout za jedním “kochačem”, který způsobuje dvoukilometrovou kolonu. Šíleným tempem jsme ho ale projeli i z toho důvodu, že jsme hledali místo na přespání. Měli jsme prakticky dvě možnosti – Gotthard Pass nebo Furka Pass, který je od Gotthardu vzdálený další hodinu (jinou možnost než na passu jsme kvůli výhledům ani nebrali v úvahu). Nevěděli jsme, jaké budou podmínky na postavení stanu, takže jsme obě místa chtěli stihnout ještě za světla.

Kuba na Furka Passu už jednou před pár lety spal, takže věděl, kde se tam dá dobře postavit stan, ale já jsem chtěla zkusit Gotthard.

Když jsme na Gotthard přijeli, za boha se nám žádné místo nelíbilo – minimálně kvůli elektrickým drátům, které jsou snad všude. Přece jenom si na pěkném ranním výhledu ze stanu docela zakládáme, takže jsme i zkoumali, na jakou světovou stranu je východ. Kamenitý terén nám to taky moc neulehčil.

Po deseti minutách ježdění sem a tam jsme to vzdali a z Gotthardu už za šera pokračovali dál na Furku. Na Furku jsme dojeli za úplné tmy, ale Kuba už přesně věděl, kam zamíříme. Ale o Furce až příště, tenhle kouzelný průsmyk si totiž zaslouží svůj samostatný článek.

E.

Hey adventurers!

The Gotthard Pass (2,106 m) is known to everyone pretty well I think, so there is no need to introduce this Swiss King of passes any further.

We drove through Gotthard Pass in the evening at a crazy pace. I have a SPORT mode on my car, which I turned on for more fun. Cutting corners at this time of the day is a great experience, because you don’t have to be stuck behind one “enjoyer” that causes a two-kilometer convoy. However, the second reason for going so fast was the fact that we were looking for a place to sleep. There were basically two options – the Gotthard Pass or the Furka Pass, which is another hour of driving from Gotthard. We weren’t even considering a different option other than a pass because of the fantastic views. We weren’t sure about the conditions for pitching a tent, so we wanted to get to both places during daylight. 

Kuba has slept on Furka Pass a few years ago, so he knew exactly, where to set up the tent, but I wanted to try Gotthard.

When we arrived at Gotthard, no place was good enough for us – there are power lines everywhere. After all, we are very keen on having a nice view from the tent. The rocky terrain didn’t make it easier either.

After ten minutes of driving back and forth, we gave up and headed towards Furka Pass. It was totally dark when we arrived at Furka. However Kuba knew exactly where we were going. But more about wildcamping at Furka Pass next time, since this magical pass deserves its own article.

E.

Gotthard_pass Gotthard_pass

Spread The Love!Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on StumbleUponShare on Reddit

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published.