Furka Pass I Switzerland

furka_pass

Ahoooj!

Furka Pass zdobí švýcarské vrcholky ve výšce 2 429 m, což ho dělá nejvýše položeným průsmykem ve Švýcarsku. Jako jeden z mála je orientovaný ve směru východ-západ (většina passů je sever-jih). A co to znamená? Že je tu nádherný východ a západ slunce. V opačném případě musíte kvůli vysokým horským stěnám čekat minimálně do 10 hodin, než uvidíte nějaké paprsky.

Anyways, jak jsem psala v posledním článku o Gotthardu, na Furka Pass jsme dojeli za úplné tmy, ale naštěstí jsme přesně věděli, kam zajet. Netrvalo dlouho a my měli ustláno na jednom z nejkrásnějších míst Švýcarska.

Kde postavit stan?

Pokud pojedete z Gotthardu, těsně před samotným průsmykem je odbočka doprava na štěrkovou cestu. Ta šplhá snad kolmo nahoru do neuvěřitelných výšek. Dovede vás na místo, kde se dá (legálně!) stanovat nebo zastavit s campervanem. Z téhle štěrkové cesty potom po obou stranách jakoby odbočují malá odpočívadla – na auto a stan akorát. My jsme dojeli snad do posledního (nejvyššího) chlívečku. Pokud se tu rozhodnete stanovat, mějte na paměti, že se necházíte ve výšce 2 429 metrů a přes noc se i v léte pohybují teploty jen lehce nad nulou.

Co vidět kolem Furka Passu?

Největší zážitek jsme měli z epického východu slunce. Jak jinak. Podlě mě jsou stejně nejhezčí úplně obyčejné věci. Procházka po hřebeni jen pár kroků od našeho stanu. Bublající voda ve vařiči, osvíceném ranními paprsky slunce. Pokud byste se s tím obyčejným přeci jen nespokojili, je tady spousta dalších věcí. Na druhé straně kopce je kousek pod vrcholem slavný Hotel Belvédère. Ten už jako hotel nefunguje, nicméně je to pořád celkem fascinující budova přímo v jedné ze serpentin. Fotí se lépe odpoledne, ráno na něj nesvítí sluníčko.

Přímo u Belvederu najdete i ledovou jeskyni, kterou si za poplatek můžete projít. Tyhle parády jsme přeskočili, protože máme mnohem radši neturistické záležitosti. Nicméně vzhledem k tom, že bylo asi 7 ráno a nikde nebyla ani noha, vyšplhali jsme se na kopec nad restaurací a obešli to až k ledovci Rhone Glacier. Toho zdobí mohutný vodopád a ledovcové jezero.

P.S.: Kdybyste chtěli mrknout na Kubův článek o Furka Passu z podzima, najdete ho na jeho blogu. Ještě tam má článek z ledové jeskyně nebo o Hotelu Belvedere. Docela pěkně popsané má i tohle místo na stanování.

Tak co, už balíte stan & spacáky a razíte na Furka Pass?

E.

Hey everyone!

Furka Pass decorates the Swiss peaks at 2,429 m, making it the highest elevated pass in Switzerland. As one of the few it’s oriented in the east-west direction (most of the passes are north-south). And what does that mean? That it’s actually possible to catch a beautiful sunrise and sunset. In the other case, due to the high mountain walls, you have to wait at least till 10AM before you see any sunrays.

Anyways, as I wrote in the last article about Gotthard, we arrived on Furka Pass in total darkness, but luckily we knew exactly where to go. It didn’t take long and we were in our sleeping bags at one of the most beautiful places in Switzerland.

Where to pitch a tent?

If you drive from Gotthard, there’s a right turn to the gravel road just before the actual pass. It climbs up to incredible heights. It’ll take you to a place where you can (legally!) camp or park with a campervan. There are several “rest stops” on each side of this gravel road – just perfect for one car and a tent. We went almost all the way to the top and parked at the last spot. If you decide to camp here, keep in mind that you’re at an altitude of 2,429 meters and that temperatures get just slightly above zero during the night, even in the summer.

What to see around Furka Pass?

Our best experience was the epic sunrise. What else. I think the most basic things are just the best. Walking along the ridge just a few meters from our tent. The sound of boiling water in my stove illuminated by the morning sunrays. If the ordinary things are not enough for you, there are many other things you can do & see. On the other side of the hill, just below the pass, there’s the famous Hotel Belvédère. It no longer works as a hotel, but it is still a quite fascinating building, located right in one of the switchbacks. Taking pictures in the afternoon is much better than in the morning since it’s in the shade this early.

There is also an ice palace right next to Belvedere. We skipped this because we prefer non-touristic things. However, as it was about 7AM and there was no one around, we climbed the hill above the restaurant and walked all the way to the Rhone Glacier. You can admire a massive waterfall and glacial lake too.

P.S.: If you want to see Kuba’s article about Furka Pass from the fall, you can find it on his blog. Also, he wrote one about the ice palace and Belevedere Hotel. And check out this article if you want to see more pictures from this camping spot

Hope you’re already packing your tent & sleeping bags and heading towards Furka Pass! :)

E.

furka_pass

furka_pass

furka_passfurka_pass

furka_pass furka_passfurka_passfurka_pass furka_passfurka_pass

 

club_mate

furka_pass

furka_passfurka_pass furka_pass furka_pass furka_pass furka_pass furka_pass

 

 

 

Spread The Love!Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on StumbleUponShare on Reddit

  1 comment for “Furka Pass I Switzerland

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published.