How I combine SCHOOL & JOB & TRAVELLING

Ahooooj!

Dostávám od vás spoustu dotazů, jak všechny ty svoje aktivity časově zvládám, tak mě napadlo o tom napsat článek a objasnit vám to, jak já vlastně žiju a jak stíhám dělat všechno najednou. Tentokrát to pojmu z časového hlediska a v příštím článku se zaměřím na finanční hledisko, protože to většině z vás taky vrtá hlavou:)

Takže vezmu to postupně.

ŠKOLA

Jakožto student prezenčního inženýrského studia na VŠ nemusím už chodit do školy denně, takže když si sestavuju rozvrh, snažím se, aby mi cvičení vycházela na jeden, maximálně dva dny v týdnu. To samozřejmě ale vyžaduje to, abych byla ve škole od rána do večera, a to doslova. Na přednášky nechodím (naposledy jsem na přednášce byla před pěti lety v prváku), protože ty prostě nestíhám, ale rozhodně vás nenabádám k tomu, abyste to taky tak dělali, protože na konci semestru mi přednášky sakra chybí a já se můžu přetrhnout, abych všechno dohnala.Co se cvičení týče, tak ty jsou povinná. I pro mě (:D). Opravdu žádný speciální režim nemám. Za celý semestr, což je 13 týdnů je povoleno chybět 3-5x, záleží na každém předmětu zvlášť, takže to si hlídám a vždycky si svoje cestovatelské plány vytvářím tak, abych cvičení nepropásla. Ne vždycky se mi to ale povede, na čež využívám právě ty povolené absence. Když si naplánuju velkou cestu, která mi zabere 2-3 týdny, tak se je snažím plánovat na Vánoce a letní prázdniny.

 

PRÁCE

Přesně jak nás VŠE učí, tak diverzifikuju riziko. Haha, dělám si srandu, ale nebavilo by mě dělat jen jednu práci a sedět v kanceláři od 9 do 5 každý den. Nesnáším stereotyp a tohle by nebylo nic pro mě, takže mám prací víc. Jak už většina z vás ví, tak se pracuju jako trenérka ve fitku (resp. pracovala, na konci ledna jsem z fitka odešla). Tahle práce mi dovolovala tu nejvolnější pracovní dobu, jakou jsem si mohla kdy představit. Nemusela jsem totiž ve fitku trávit předepsaný čas, ale chodila jsem tam jen na domluvené tréninky se svými klienty, které jsem si sestavovala tak, aby mi nekolidovaly se školou a zároveň aby mi navazovaly za sebou.
Když jsem vyrážela na nějaký výlet, snažila jsem se, aby zahrnoval víkend, abych přišla o co nejméně tréninků. A pokud se mi to nepodařilo naplánovat na víkend, prostě jsem to klientům oznámila a napsala jim tréninkový plán na dobu, co jsem byla pryč. Měla jsem hlavně stálé klienty, které jsem trénovala několik let (takže cvičit uměli, jen se jim nechtělo cvičit samotným) a kteří na moje výlety byli zvyklí, takže to byl win-win.Další moje práce je můj blog. Nerada říkám, že pracuju jako blogerka, ale díky vám všem jsem ve fázi, že bych se samotným blogem jakž takž uživila. Výhodou je to, že můžu blogovat odkudkoliv ze světa a jediné, co potřebuju je laptop, takže to s mými neustálými tripy po světě koresponduje skvěle. Články píšu prostě kdykoliv mám čas, takže svůj laptop tahám po Praze každý den.

Další mojí prací je můj pořad Minuta Módy na Streamu. Nová epizoda vychází každý týden, ale rozhodně nemám čas na to, natáčet každý týden, takže se s Martinem snažíme za celý den, který si na natáčení vyhradím, natočit co nejvíc dílů. Většinou stíháme tak dva/tři, takže natáčíme jednou za dva/tři týdny. Při té příležitosti vznikají i všechny outfitové fotky sem na blog.

CESTOVÁNÍ

Ne všechny cesty jsou mým výmyslem:) Občas se stane to, že nějaká značka mě pozve do zahraničí, takže nějaká část mých cest je v rámci nějaké kampaně. Třeba v LA jsem letos byla s Pumou, která tam pořádala dvoudenní workshop pro všechny ambasadory světa. Když je to nějaká zajímavá destinace, snažím se prodloužit si výlet o pár dní, abych jí mohla prozkoumat ještě víc. Příkladem byl třeba loňský Fjällräven Classic ve Švédsku, který jsem si prodloužila o týden a prozkoumala norské Lofoty, které byly kousek.
Víceméně všechno ostatní bylo řečeno výše. Takže abych to shrnula, když cestuju, tak se držím dvou pravidel:
– snažím se cesty plánovat tak, aby co nejméně zasahovaly do školy a do práce, takže ideálně na víkendy, svátky a prázdniny.
– snažím se cestovat hodně low-costově, což je podle mě to umění, které málokdo umí.

 

CVIČENÍ

A teď je ještě otázka, jak do toho stíhám cvičit. Vzhledem k tomu, že pracuju ve fitku, skoro vždycky se stane, že mám mezi tréninky volno, takže cvičím v tomhle volnu, které bych stejně nedokázala jinak využít. Jet domu na hodinu a půl nemá cenu, takže cvičení je další win-win. Občas se mi ale stane, že mám tréninky opravdu nasekané hned za sebou a končím v 10 večer. Vzhledem k tomu, že ve fitku pracuju, tak pro mě není problém cvičit mimo otevírací dobu fitka, takže tom případě v 10 v noci nasazuju sluchátka a cvičím do půl dvanácté. Ještě že Tesco v Letňanech je 24/7, takže tam jsem pravidelný půlnoční zákazník, hihi:))

A teď do tohodle programu ještě zkuste začlenit čas na schůzky ohledně spoluprácí, odpovídání na maily, kafe s kamarády, občas nějaké ty nákupy, úklid domácnosti a nebo čas strávený s rodinou… No vždyť to znáte…:)

Na sociálních sítích vypadá můj život neuvěřitelně uspořádaně a budí dojem, že mám všechno pod kontrolou, ale opak je realitou. Žiju neuvěřitelně hekticky, nestíhám nic a dělám sto věcí najednou. Jenže mě to takhle baví. Baví mě chodit domů o půlnoci a ráno se hrabat ještě za tmy z postele, abych toho za den stihla co nejvíc.

Jestli jsem na něco zapomněla, tak se ptejte, ráda odpovím! :)))

E.

Hey everyone!

I get a lot of questions from you guys about how I can handle all of my activities, so I thought about writing an article and explaining how I actually live and how I do everything at once. This time, I’m gonna focus on time and in the next article I’ll focus on the financial aspect, because most of you are wondering about that too:)

So here’s how it is!

SCHOOL

As a full-time student of my master’s degree on a university I don’t have to go to school daily, so when I create my schedule every semester, I try to fit all the lessons into two days a week. This, of course, requires to be in school from morning to evening literally. I never go to lectures (the last time I was at the lecture was like five years ago haha) because I honestly can’t find the time for that, but I certainly don’t want to advice you to do so as well because at the end of the semester the lectures are missing in my brain and I have to push much much harder in order to pass my exams.
As far as the seminars are concerned, those are compulsory. Even for me (haha). I really don’t have any special conditions. But if you consider one semester, which takes 13 weeks, it is allowed to miss 3-5 seminars, so I keep an eye on that and always create my travel plans in a way, that I don’t miss more than that. When I plan a big trip that takes me 2-3 weeks, I try to plan it for Christmas or summer break.

WORK

As my university teaches me, I diversify the risk. Haha, I’m kidding but I don’t do just one job because sitting in an office from 9 to 5 every day is nothing for me, hyperactive kid. I hate stereotype, so I have more than just one job. As most of you know, I work as a fitness trainer (or actually worked – I quit in the gym at the end of January). This job allowed me the most flexible working hours I could have ever possibly imagined. I didn’t have to spend a certain time in the gym, but I only went there when I had trainings with my clients, which I scheduled in a way, that they wouldn’t interfere with school.

When I go on a trip, I try to include a weekend in order to miss as little trainings as possible. And if I can’t schedule it for the weekend, I just tell my clients that I won’t be here for several days and create a training plan for the time I’ll be gone. All my clients are long-time clients which I’ve been training for several years now (so they do know how to exercise, they just don’t want to exercise alone) and who are used to my trips every now and then, so it’s a win-win.
My next job is my blog. I hate to say that I work as a blogger, but thanks to all of you guys, I’m able to make some money by writing posts and taking pictures. The advantage of this is that I can blog from anywhere in the world and all I need is my laptop, so that goes perfectly together with my constant trips around the world. I usually write articles at any free time, so I always drag my laptop with me wherever I go.

My next job is my fashion show on Stream.cz. There is a new episode coming out every week, but I definitely don’t have the time to shoot it every week, so Martin and I try to shoot as many episodes as possible in one whole day. We usually manage to do two or three, so that means we shoot every two or three weeks. On this occasion, all the outfit photos for my blog are created because Martin is also my photographer.

TRAVELING

Not all the trips are my initiatives :) Sometimes it happens that a brand invites me to go abroad, so some of my travels are part of a campaign. For example in November I went to LA with Puma, which held a two-day workshop for all the ambassadors there. When it’s an interesting destination, I try to extend my trip for a few days to explore it even more on my own. An example was last year’s Fjällräven Classic in Sweden, which I extended for a week and explored Norwegian Lofoten.
More or less everything else was said above. To summarize it, I always stick to two rules:
– I try to plan my travels in such a way as to interfere with school and work as little as possible, meaning I travel during the weekends, holidays and Christmas.
– I try to travel as low-cost as I can, which I think is an art that few people know how to do. Otherwise the trips would financially ruin me, haha:)

EXERCISING

And now there’s still a question how to fit regular exercising into this crazy schedule. Because I work in a gym, it almost always happens that I have time off between the trainings, so I always do my workout in these gaps, which I wouldn’t be able to use for anything else anyways, because I don’t see any point in going home for an hour. Sometimes it happens that I have my trainings in a row from the morning till the evening and there’s not gap. Since I work in the gym, it’s not a problem for me to do my workout outside the opening time, so at 10pm, when I finish working, I put on the headphones and I exercise till 11.30pm. I’m really glad that the grocery store next to the gym is 24/7, so I’m a regular midnight customer, hahhaa :))

And now, try to include meetings for co-operation, responding to mails, coffees with friends, occasional shopping, housekeeping, or time spent with my family …

On social networks, my life looks incredibly organized and gives certainly the impression that I have everything under control, but the reality is way different. I live incredibly hectic life, I’m always in time pressure, and I do a hundred things at a time. But I enjoy it that way. I enjoy going home at midnight, and in the morning I get up when it’s still dark to get the most out of the day.

Anyways, that’s about it!:) If I forgot something, ask me in the comments, I’d be thrilled to answer! :)))

E.

Spread The Love!Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on StumbleUponShare on Reddit

  10 comments for “How I combine SCHOOL & JOB & TRAVELLING

 1. Hanka.D
  March 5, 2018 at 19:14

  Ahoj Eliško, zajímalo by mě, jak si v tom hektickém týdnu organizuješ jídlo, protože předpokládám, že dodržuješ nějaký stravovací režim. Jíš hodně venku? Připravuješ si jídlo doma? Jedeš podle nějakého “systému” typu IIFYM nebo poměr živin moc neprožíváš? Ptám se, protože mám taky hodně aktivit, včetně sportu, a pravidelné stravování je mé věčné téma. Když jím málo a nepravidelně, tak mám tendence to dohánět sladkostmi, bohužel.

  • March 7, 2018 at 14:41

   Ahoj Hanko, no přesně jak říkáš, to je věčný boj i pro mě. Jídlo se snažím dodržovat jakž takž nutričně vyvážené, ale ne vždy to jde. Snídám většinou doma, kabelku mám napakovanou svačinami (oříšky, proteinové tyčinky,..), ale oběd a večeři většinou jím někde po cestě v restauracích. Když jsem třeba ve fitku, tak si vařím dopředu a ohřívám jídlo v mikrovlnce. Ale bohužel se nedá napsat jeden konrkrétní režim, který praktikuju :( A abych pravdu řekla, jídlo ze všech těch aktivit flákám nejvíc :(

 2. Elis
  February 19, 2018 at 17:46

  Hmm,tak to bych se nebála, že by se nenašel čas… myslím, že s ním umíš dost dobře nakládat,ale bylo by to fajn a myslím, že zájem by byl!!!

 3. Verča
  February 19, 2018 at 13:55

  Ahoj Elii, tvoje články o cestování jsou pecka a vždycky, když přijdeš s nějakou destinací, nad kterou jsem ještě nepřemýšlela (a že těch už moc neni :D), tak se kochám fotkama a připisuju na seznam. Ten hektický život je pecka, jsem na tom úplně stejně a miluju to :) Práce, škola, brigáda v jiném odvětví než je práce, tréninky, kamarádi, cestování… občas teda dojedu a na den se zavřu doma a nic nedělám, jen koukám na seriály a nebo spim :D ale po tom dni mě to přestane bavit a přijde mi to jako ztracený čas :D Na to ranní vstávání bych teda potřebovala nějaký recept, to absolutně nezvládám, ale pracuje se na tom.
  Líbí se mi, jak to máš pestré, ale musím říct, že z mého pohledu to moc uspořádaně nevypadá :D To nemyslim špatně, ale asi vim, jaké hektické to je a k tomu, když člověk často cestuje, tak to ani pod kontrolou a uspořádané být nemůže. Užívej si cesty, práci a vše, co tě baví! Těším se na další články a inspiraci ;)

 4. Bianka
  February 19, 2018 at 13:52

  Sledujem ťa už minimálne 2roky a si môj veľký vzor! Pred pár mesiacmi som prišla do Prahy (som prváčka na FPH :-D) takže o to viac k tebe teraz vzhliadam a vidím, že keď sa chce, dá sa stihnúť všetko!

 5. Radka
  February 19, 2018 at 12:28

  Upřímně bych si strašně přála být takhle multifunkční! :-) Když si představím jak se musím přemlouvat k téměř čemukoli, tak se po tomhle článku stydím ještě víc. :-D A jinak mám takovou vtíravou otázku, ale jsem prostě hrozný zvědavec. Co vlastně teď po práci ve fitku budeš dělat? Budeš naplno “jen” blogovat? (To zní hůř, než jak to myslím.) Nebo uvidíš co se prostě zamane? :-)

 6. Kk
  February 17, 2018 at 22:51

  Kdy proboha spíš? Jsi neuvěřitelná! I když je můj život totálně odlišný od tvého, ráda se sem chodím zasnit…

 7. Elis
  February 17, 2018 at 15:03

  Děkuji za článek Teď už vím, že jsi určitě z jiné planety,ptz mně to přijde neuvěřitelné,co a jak všechno stíháš..mám tvůj blog nejraději, právě pro tu pestrost,tak prosím zůstaň i u článků o módě.Tvuj styl oblékání se mi líbí..Snad brzy najdeš svou práci snů.Hodne štěstí..p.s. Nechtěla bys někdy udělat nějaký workshop o módě či cestování pro veřejnost??

  • February 19, 2018 at 11:26

   Elis už jsem nad tím workshopem přemýšlela, ale nevím, kdy bych na to našla čas:/ :D

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published.