Český Krumlov I Czech Republic

Ahoooj!

Další jihočeský článek nemůže být odnikud jinud, než z Českého Krumlova!

Český Krumlov je považován za jedno z nejkrásnějších měst Česka a právě proto je to i destinace, kam míři všichni turisté hned po Praze. A já se vůbec nedivím. Je to opravdu pěkná podívaná, mnohdy možná i hezčí, než v Praze. Město je právem zapsáno do UNESCA.

My jsme se s mamkou vyrazily na jedno odpoledne, ale byly jsme tu už po několikáté. Pokud pojedete poprvé, rozhodně to chce snad i celý den a hlavně pohodlné boty na spoustu kilometrů.

Co vidět v Českém Krumlově?

Určitě se zajděte podívat na zámek a zámecké nádvoří. Vzhledem k tomu, že je to nejvyšší bod města, tak je odtamtud nepřekonatelný výhled na stovky červených střech a klikatou Vltavu. Na hradě dodnes chovají medvědy a když zrovna nebude pršet (jako nám), tak je i uvidíte se válet venku v zámeckém příkopu před vstupem.

Na náměstí Svornosti zase můžete obdivovat zdobná čela domů a nebo morový sloup s kašnou.

Co ale je nejkrásnější jsou malé uličky. Zapomenout na mapu města a jen tak se toulat mi přijde jako nejlepší nápad. Ta arcitektura je vážně kouzelná. Západ slunce je nejlepší pozorovat z vyhlídky kousek od divadla, hned vedle muzea. Tuším, že se jmenuje Seminární Zahrada.

Jediné z čeho jsem byla trochu zklamaná byl fakt, že většina restaurací je turisticky založená, takže dobré místní jídlo za rozumné peníze je zatraceně těžké najít. Tím pádem ani nemám tip, kde se dá najíst, protože jsme nic takového po cestě bohužel nepotkaly.

E.

Hey guys!

Another Southern-Bohemian article can’t be about anything else other than Český Krumlov!

Český Krumlov is considered to be one of the most beautiful towns in the Czech Republic and that is why it’s also a destination all tourists head for after visiting Prague. And I’m not surprised at all. It’s a really nice city, maybe even nicer than Prague in some aspects. By the way, the city is registered in UNESCO.

My mom and I went for just an afternoon, but it wasn’t our first time here. If you’re going for the first time, you definitely need the whole day and comfortable shoes.

What to see in Český Krumlov?

Be sure to check out the castle, gardens and courtyard. Since it’s the highest point of the city, there is an unsurpassed view of hundreds of red roofs and the winding river Vltava. They keep bears in the castle and if it’s not raining (like when we were there), you will see them chilling in the castle moat in front of the entrance.

On Svornosti Square you can admire the decorative fronts of houses or column with a fountain.

But what is most beautiful are the small streets. Forgetting the city map and just wandering around seems like the best idea. The arcitecture is really magical. Most beautiful spot for watching the sunset is at Seminární Zahrada, right next to the muzeum. 

The only thing I was a little disappointed was the fact that most restaurants are tourist-based, so good local food for reasonable money is damn hard to find. Therefore, I don’t even have a tip where to eat, because unfortunately we didn’t find anything reccommendable on the way.

E.

Spread The Love!Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on StumbleUponShare on Reddit

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published.