Červená Lhota I Czech Republic

Ahoooj!

Pořád akorát lítám po světě a úplně zapomínám na naší krásnou krajinu! Na začátku léta mi odjela mamka do lázní v Třeboni a já měla na pár dní volno, tak jsem jí přijela na pár dní navštívit. Jinak bych se do Jižních Čech asi nikdy nedostala. Paradoxně to nakonec dopadlo tak, že mamka se na procedury vyprdla a objevovala se mnou radši místa v okolí.

A o jednom z těch míst v okolí Jižních Čech bych dneska chtěla stručně napsat. Na Červené Lhotě jsem byla už podruhé. Naposledy jsem zámek viděla i zhora z letadla při vyhlídkovém letu. Okolo zámku je vodní příkop, ve kterém se při troše štestí a bezvětří zrcadlí sytě červená reneasanční architektura. Pokud ale máte drona, rozhodně ho s sebou nezapomeňte, protože nejlíp vypadá Červená Lhota zeshora! Nádherný je i přilehlý park, který stojí za procházku.

Počátky této národní kulturní památky sahají až do 14.století, nicméně v té době to byla tvrz. Až v 16. století ho přestavěli na červený zámek tak, jak vypadá dnes. I přesto, že je zámek třetí nejnavštěvovanější v Jižních Čechách (po Krumlově a Hluboké), ani jednou jsem tu moc lidí nepotkala. Prohlídky jsou možné a trvají 50 minut.

Tak co, vyrazili byste sem? Nebo jste tu už byli?

E.

Hey travellers!

I’m flying around the whole world & exploring all kinds of places but I’ve been forgetting about our beautiful land! At the beginning of summer my mom went to the spa in Trebon and I had a few days off so I came to visit her for a few days. Otherwise I would probably never even get to Southern Bohemia. Ironically, it turned out that my mom didn’t even attend any of the procedures in the end and was discovering places with me.

And I’d love to write about one of those places today! This incredible and unique place is called Červená Lhota and it was actually my second time to visit it. Last time I even saw it from the top when on a sightseeing flight. There’s a pond around the castle in which, with a bit of luck and windless weater, the red renaissance-architecture is mirroring. But if you have a drone, be sure to bring it with you, because Červená Lhota looks the best from the top! There’s also a beautiful park, which is worth a walk. 

The origins of this national cultural monument date back to the 14th century, but at that time it was just a fortress. In the 16th century it was rebuilt into this red chateau – exactly as it looks today. Even though the chateau is the third most visited in South Bohemia (after Krumlov and Hluboká), I’ve never seen many people here. Guided tours are possible and last for 50 minutes.

Anyways, do you think it’s worth visiting? Or have you been here before?

E.

Spread The Love!Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on StumbleUponShare on Reddit

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published.