Best 5 Places on Earth

Ahooooj!

Celý svět procestovaný ještě nemám, ale pár zemí a míst jsem už v životě viděla, a tak jsem se rozhodla sepsat pět míst, které považuju za ty nejkrásnější a rozhodně vám i řeknu proč!

Je to samozřejmě věc názoru a kdo mě zná, tak už ví, že mě to táhne do přírody, proto v seznamu nenajdete žádná města. Ještě bych ráda podotkla, že jsem se při vymýšlení 5 míst docela zapotila, ale ne proto, že bych žádná pěkná místa neznala, ale proto, že jsem z těch stovek nádherných míst nebyla schopná vybrat jen pět.

Tak jdeme na to!

1. Norské Lofoty
Norsko obecně je za mě jednoznačně země č.1. Je to zároveň jediná země, do které už jsem se vrátila už 4x a to se většinou na stejná místa nevracím a raději objevuji něco nového. Minulý rok jsem měla možnost se podívat i nad polární kruh na Lofoty, které ve mě zanechaly něco, co nikdy žádné místo ještě nezanechalo. Nikde nikdy jsem neviděla krásnější přírodu, čistší řeky a jezera, roztomilejší domečky, příjemnější atmosféru a milejší lidi. Podívejte se na můj článek z LOFOT!!

Hey guys! 

I haven’t seen the whole world yet, but I have seen a few cool places around the Earth, so I decided to write a post about five places I think are the most beautiful. 

Of course it is a matter of opinion and who knows me well also knows that it drags me into nature, so there are no cities in this list. Before telling you those places, I have to admit, that I had a really hard time picking these 5 places, but not because I didn’t know any cool places, but because I wasn’t able to select just five of those hundreds of wonderful places.

Alright, let’s see them! 

1. Norwegian Lofoten
Norway is, in general, a country no. 1 country for me. It’s the only country I’ve ever come back to 4 times, and I usually don’t return to the same places – I’d rather find something new. Last year I had the opportunity to go above the arctic circle and visit Lofoten Islands, which gave me something I never felt before. Nowhere have I seen more beautiful nature, cleaner rivers and lakes, more cute little houses, better atmosphere and nicer people. In case you want to know more, check out my article from LOFOTEN !!

2. Islandská divočina
A když říkám divočina, myslím tím opravdu divočinu, která se dá celá vidět jen při čtrnáctidenním a delším tripu. Jökulsarlón, Stokksnes, Eldhraun, a především Landmannalaugar je něco, co si ani ve snu neumíte představit. Tahle místa se musí zažít na vlastní kůži. Abyste získali představu, mrkněte na můj článek a fotky z  východního Islandujižního Islanduzápadního Islandu a severního Islandu!

2. Icelandic wilderness
And when I say the wilderness, I really mean wilderness that can only be seen in a fourteen-day and longer trip. Jökulsarlón, Stokksnes, Eldhraun, and above all Landmannalaugar is something you can’t imagine if you haven’t been there. You have to see these places with your own eyes. To get an idea, check out my article and photos from east Iceland, southern Iceland, western Iceland and northern Iceland!

3. Národní park Banff
Tyrkysová ledovcová jezera (z nichž nejkrásnější je Moraine Lake), medvědi, ledovce, divoké řeky a nekonečná zeleň. Můj zážitek ze západní Kanady je ještě umocněn tím, že jsme ho tehdy ještě s Vojtou celý sjeli stopem. Vydali jsme se do dvou národních parků, kterým byl Jasper NP a Banff, ale vzhledem k tomu, že musím vybrat jen jedno místo, vyhrál Banff. Článek a fotky z Kanady to dokazují!

3. Banff National Park
Turquoise glacial lakes (of which the most beautiful is Moraine Lake), bears, glaciers, wild rivers and endless greenery. To be honest, my experience with western Canada is enhanced by the fact that we had been hitchhiking the whole way. We went to two national parks, which were called Jasper NP and Banff, but because I have to choose only one place, Banff won. An article and photos from Canada will prove it!

4. Červené národní parky v Utahu
Od Arches NP, přes Bryce Canyon až po Antelope Canyon. Je to úplně něco jiného, než zbytek míst, a proto Utah pasuju na čtvrté místo. Je jen velká škoda, že se to tu hemží turisty, kteří tuhle nádhernou červenou krajinu kazí, ale i tak je místo, kam se ještě ráda vrátím. Mrkněte na můj čánek a fotky z Utahu! (Bohužel většinu Utahu na blogu nemám, jelikož jsem v té době ještě blog neměla, hihi:)))

4. Red National Parks in Utah
From Arches NP through Bryce Canyon to Antelope Canyon. It’s quite different from the rest of the places. It’s just a huge pity that these places are usually crowded, so that kinda spoils these beautiful red landscapes, but still it’s a place I want to go back to eventually. Check out my article and photos from Utah! (Unfortunately, I don’t have most of the pictures of Utah here on the blog, because I didn’t have a blog at that time yet, haha :)))

5. Zermatt
Letní trekking kolem švýcarského Matterhornu mi učaroval takovým způsobem, že si zaslouží být také zmíněn. Sice to není úplně levná záležitost, ale dá se zvládnout za pár dní. Koukněte, jak jsem švýcarský Zermatt prozkoumala já!

5. Zermatt
Summer trekking around Matterhorn in Switzerland made me so fascinated that it deserves to be mentioned as well. Although visiting Switzerland is generally not a very cheap thing, it can be managed in two or three days. Check out how I explored the Swiss Zermatt

Spread The Love!Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on StumbleUponShare on Reddit

  1 comment for “Best 5 Places on Earth

  1. Anonymous
    April 20, 2018 at 09:24

    Ahoj Eliška,

    v Banff som bola aj ja ešte keď som bola mladšia takže všetky fotky mám len vo fotoalbumoch ale o to vačšie čaro to má, keď ho otvorím :) Bolo to tam úžasne. Mala som chuť skočiť do tej studene vody :D

    Máš krásne fotky!!!

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published.