Berschnerfall I Switzerland

Berschnerfall

Ahoooj!

Berschnerfall je jeden z méně známých míst ve Švýcarsku. To, že ani na Instagramu nemá svůj tag lokace mi říká, že ho ještě neobjevili ani instagrammeři, ale i obyčejní smrtelníci. V mapách ho sice pod názvem Berschnerfall najdete, nicméně cesta k němu je označena trochu jinak. Voda padá ze 30 metrů a je důležitým zdrojem energie pro místní vodní elektrárny. 

Jak se k vodopádu dostat? 

Vodopád se nachází ve Švýcarsku kousek za hranicemi s Lichnštejnskem, přičemž nejbližší velké město je Vaduz. Pátrání začíná v městečku Berschis. U kostela se napojte na silnici, která vede do vesničky Hochweise. Pojedete lesem a po levé straně uvidíte malý dřevěný nápis “Zum Berschis Wassefall” (viz foto). Aha! Takže teď už to není Berschnerfall ale najednou Berschis Wasserfall? Švýcaři nás chtějí zmást, ale my se nenecháme! Auto se dá zaparkovat o kousek výš.

K vyhlídce na vodopád je to asi 10 minut pěšky. Cesta je docela strmá a bahnitá, takže doporučuju dobré boty. Dá se ale sejít až dolů k úpatí, kde najdete fotogenickou dřevěnou lávku. Cesta dolů trvá dalších 10 minut.

MImochodem,

Happy hunting!

P.S.: Veškerý kredit za objevení tohodle místa jde Kubovi, který si ho poctivě vyrešeršoval.

E.

Hey travellers!

Berschnerfall is one of the less known places in Switzerland. The fact that it doesn’t have its location tag on Instagram tells me that it hasn’t been discovered by Instagrammers and travellers. In the maps you can find it under the name Berschnerfall, but the path is marked slightly different. The water falls from 30 meters and is an important source of energy for local hydro power plants.

How to get to the waterfall?

The waterfall is located in Switzerland just a few kilometres from the border with Liechtenstein. The nearest large city is Vaduz. You have to get to a village called Berschis. At the church, join the road that leads to Hochweise. Drive through the forest and after a couple of minutes you’ll see a small wooden sign “Zum Berschis Wassefall” on the left (see photo). Aha! So now it’s not Berschnerfall but suddenly it’s called Berschis Wasserfall? The Swiss want to confuse us haha! :) You can park your car a little higher.

The viewpoint is reachable in about 10 minutes of walking. I recommend good shoes because the path is pretty steep and muddy. You can go down to the foot of the waterfall, where you will find a picturesque wooden footbridge. The way down takes another 10 minutes.

Happy hunting!

P.S .: All credit for discovering this place goes to Kuba, who did his research, so be sure to check him out too. 

E.

Berschnerfall
BerschnerfallBerschnerfall Berschnerfall

Spread The Love!Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on StumbleUponShare on Reddit

  2 comments for “Berschnerfall I Switzerland

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published.