Bai Tu Long Bay, Vietnam

Ahoooj!

Hned jak jsme se vrátily z Ha Giangu, nestrávily jsme ani den v Hanoji a už jsme byly zase na cestě za dalším dobrodružstvím. Tentokrát do oblasti zvané Ha Long Bay, která je známá svými malými ostrůvky, stoupajícími z moře, ale také bambilionem turistů. Měla jsem načteno, že samotný Ha Long Bay je už tak přelidněný, že se z něj vytratila veškerá krása a že méně objevený je Bai Tu Long Bay, který vizuálně vypadá stejně, ale neoperuje na něm tolik lodních společností.

Celé dvoudenní plavbě předcházela komunikace s paní Mai, což je Vietnamka s jistým zájmem v ČR. Výběrem té správné lodě jsem strávila několik dní a stejně jsem se nerozhodla. Byly jsme z počtu lodních společností tak zmatené, že jsem téhle slečně prostě napsala, aby nám poradila. V první řadě mi odsouhlasila, že Bai Tu Long Bay je stoprocentně lepší nápad a doporučila nám společnost. Čas nám utíkal, takže jsem přestala spekulovat a nakonec objednala tu, co nám doporučila a prostě jsem jí věřila. Jediné, co mě zajímalo bylo to, kolik se na loď vejde lidí, protože jsem nechtěla být součástí plavby pro 300 lidí. White Dolphin měla kapacitu 8 lidí, což mě plně uspokojilo.

V Hanoji nás v hotelu vyzvedl transit na minutu přesně a po dvou hodinách jsme už vystupovaly v Ha Long. Na lodi jsme nakonec byli 4 a k našemu velkému udivení byly další dvě holky z Česka. Takže jsme strávily dva dny na privátním výletě s dvěma fajn češkama, což bylo fantastické vzhledem k naší nechuti k organizovaným výletům.

A teď k programu. Většina lodních společností nabízí víceméně stejný program a ani ten náš nebyl jiný. Hned jak jsme vypluli, servíroval se oběd z moře. Představte si tu atmosféru – cpete se krevetama za zvuku šplouchání moře, široko daleko žádná loď a jediné co vidíte jsou nádherné zarostlé ostrůvky.

Po obědě jsme navštívily jednu z jeskyní a písečnou pláž, kde jsme byli skoro sami. Odpoledne jsme dojeli jsme do zátoky, kde jsme zakotvili a vyrazili na kajaky. Jediné, co bych vytkla, je to, že kajakování bylo moc krátké. Za hodinu jsme byli už zase zpátky na lodi, ale i tak bylo kouzelné pozorovat západ slunce přímo z kajaku. Po večeři jsme vrhli na noční rybaření kalamářů, ale překvapivě jsme nic nechytili. Padlo několik mojit a piňa colad a kolem jedenácté už jsme ležely v posteli. Ráno jsem se pokusila vstát na východ slunce, ale bylo zataženo, takže jsem to vzdala. Po snídani jsme se vydali ještě do plovoucí rybářské vesničky a pak zpátky k přístavu, a tím plavba skončila.

A teď technické věci. Pokud se rozhodnete pro dvoudenní cruise, tak je to vlastně čistého času 1 den, jelikož vzhledem k tomu, že trip začíná v Hanoji, tak se nalodíte kolem poledne a druhý den po poledni jste zpět v přístavu a kolem 4 v Hanoji. Pokud se rozhodnete pro jednodenní cruise, tak čistého času na moři strávíte cca 4-5 hodin, jelikož zase začínáte v poledne a do přístavu se vracíte kolem čtvrté/páté.

Co se týče poměr ceny a výkonu, tak mi celá plavba přijde neuvěřitelně předražená, ale je to daň za to, že je to must-do. Za dvoudenní cruise jsme daly cca $150/os., což je víceméně stejná částka, kterou bysme daly za ubytování ve Vietnamu na takových 16 dní.

Tak to je ode mě asi všechno, kdyby vás zase cokoliv zajímalo, ptejte se! 

E.

Hey everyone!

As soon as we got back from Ha Giang, we didn’t even spend a day in Hanoi and we were on the way towards another adventure again. This time, we were heading to an area called Ha Long Bay, which is known by their little islands coming up from the sea, but also by trillions of tourists. I knew that Ha Long Bay has been soooo crowded lately that all the beauty is gone now and that less known Bai Tu Long Bay which offers basically the same landscapes but less people.

Before the whole two-day cruise I spoke to Mrs. Mai, a Vietnamese girl who has a certain interest in the Czech Republic. The reason I reached out to her is the fact that I spent several days by trying to choose the right cruise company, which didn’t go well. First of all, Mai agreed that Bai Tu Long Bay is a 100% better idea than going to Ha Long. Time was running out so I stopped speculating and finally ordered what she recommended. The only thing I was interested in was how much people would fit on the cruise because I didn’t want to be part of a cruise for 300 people. White Dolphin had a capacity of 8 people, which made me completely satisfied.

In Hanoi, they picked us up at the hotel and after two hours we were already out in Ha Long. There were only two other people on the boat and to our surprise they were two girls from the Czech Republic. So we had a two day private trip with two Czechs, which was fantastic if you consider our dislike of organized trips.

And now to the program. Most cruise companies offer more or less the same program and ours wasn’t different. Just as we left the harbor, lunch (straight from the sea) was served. Imagine the atmosphere – eating shrimps with the sound of the sea, no other ships around and all you see are beautiful green islands.

After lunch we visited one of the caves and a sand beach where we were almost the only ones. In the afternoon, we reached a bay where we docked and set out for kayaks. The only thing I change about this cruise is that the kayak time was too short. In an hour we were back on the boat, however still magical to see the sunset right from the kayak. After dinner we tried night fishing for the calamari but surprisingly we didn’t catch anything. A couple of mojitos & pina coladas later, we went to bed. In the morning I tried to get up for the sunrise, but it was cloudy, so I gave up. After breakfast we stopped by a floating fishing village and then we went back to the harbor and the trip ended.

And now technical stuff. If you decide for a two-day cruise, it’s actually 1 day of real time, because as the trip begins in Hanoi, you board around noon and the next day after noon you are back in the harbor and around 4 you’re in Hanoi. If you decide for a one-day cruise, you will spend about 4-5 hours on the sea, as you start at noon and return to the harbor around 4 or 5pm.

As far as the price goes, all the cruises are incredibly overpriced and you’re basically paying for seeing a must-see. For a two-day cruise, we paid about $150/person, which is more or less the same amount we would have paid for accommodation in Vietnam for about 16 days, which is ridiculous.

So that’s all from me, if you have any other questions, let me know in the comments below! 

E. 

All pictures taken with a Nikon Z6 + Nikkor 35 mm f1.8 or Nikkor 24-70 mm f4.0. Some of them were taken by Dji Mavic Air.

 

Spread The Love!Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on StumbleUponShare on Reddit

  2 comments for “Bai Tu Long Bay, Vietnam

 1. Verča
  February 14, 2019 at 14:34

  Ahoj Eliško, prozradíš jméno společnosti, se kterou jste podnikly tento výlet? Jak moc dopředu je potřeba ho rezervovat? Koupili jsme letenky do Vietnamu na květen, tak pomalu začínám vymýšlet plán cesty a program a tvůj (nejen cestovní!) blog je mi velkou inspirací. Máš krásné fotky, muselo to být úžasné dobrodružství. Měj se hezky a díky za odpověď. :)

  • February 14, 2019 at 21:00

   Ahoj Verčo, určitě! Loď se jmenovala White Dolphin, ale jak píšu v článku, všechno jsem to rezervovala přes paní Mai, na kterou najdeš kontakt na internetu – je vážně slavná v ČR :D Netuším jak je to na květen, ale my jsme plavbu rezervovaly asi tři dny dopředu:)
   Doufám, že si Vietnam užijete stejně jako já a jsem ráda, že je ti blog inspirací!:))))) <3

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published.