Alpe Di Siusi I Dolomites

Ahoooj!

Ještě před tím, než začnu psát o Alpe di Siusi neboli Seiser Alm, ráda bych vám prozradilo jedno naprosto fenomenální místo, které najdete po cestě na Alpe di Siusi. Je to kostelík, stojící na poli po pravé straně asi 10 km od finální destinace. Objevili jsme ho s Kubou úplnou náhodou. Vzhledem k tomu, že jsme oba zapálení fotografové, zahlídli jsme ho díky našim fotokompozičním schopnostem a hned se k němu vydali. Když se k němu dostanete blíž, stojí přesně mezi dvěma vrcholy a tvoří tak naprosto dokonalou, až kýčovitou kompozici.

Kolem Alpe di Siusi jsem se pohybovala poprvé, a tak to pro mě byl nezapomenutelný zážitek. Silnice, která vás zavede do neuvěřitelné krajiny je slepá a končí zákazem vjezdu. Odtamtud musíte už pěšky a k těm krásným výhledům je to docela štreka, takže si rezervujte takové dvě tři hodinky.

My jsme to vzali trochu na punk. Vzhledem k tomu, že byl duben, všechny hotely a chatky byly zavřené a nikde nebyla ani noha, rozhodli jsme se do zákazu vjezdu autem vydat, i když se za to teď trochu stydím. Měli jsme vážně málo času, ale to nás samozřejmě neomlouvá.

Auto jsme nechali asi v polovině cesty a vydali se už pěšky po roztomilých travnatých kopečkách. Ty úplně svádějí k tomu, abyste po nich běhali jako šílení a nebo si aspoň udělali piknik. Zastavili jsme se i u každého seníku/chatky, které dominují rozlehlým kopečkům.

Mimochodem, dá se tu mimo sezónu skvěle stanovat. Taky to není úplně povoleno, protože se pořád pohybujeme v národním parku, ale když se někde zašijete daleko od lidí a zanecháte místo tak, jak jste ho našli (!), může to být fajn. Celé místo je totiž pokryté trávou a najde se spoustu rovných ploch s famózním výhledem na celý Seiser Alm.

E.

Hello travellers! 

Before I start writing about Alpe di Siusi or so-called Seiser Alm, I would like to tell you about one absolutely phenomenal place that you can find along the way to Alpe di Siusi. It’s a small church standing on a field on the right side about 10 km before your final destination. We discovered it with Kuba by coincidence. Since we are both enthusiastic photographers, we saw this little church thanks to our photo-compositional skills and immediately headed towards it to explore it more closely. When you get closer to the church, it stands exactly between the two peaks, making it a perfect, kitschy composition.

It was my first time to Alpe di Siusi, and it was an unforgettable experience. The road that takes you to this incredible landscape is a dead end unfortunately. It ends with a no entry sign. From there you have to walk and to the beautiful views. It’s quite a walk, so be sure to reserve around 2-3 hours. 

However, we broke the laws a little bit. Since it was April, all hotels and cabins were closed and there was nobody around, we decided to go by car, even though I’m ashamed of it now. We had just a little bit of time, but of course that’s not an excuse. 

We left the car in the middle of the road and set out on foot on cute grass hills. They are totally tempting to run around like crazy or at least have a picnic.

By the way, it’s a great place to wild-camp too. It’s also not entirely allowed, because we’re still in the national park, but if you go somewhere far away from people and leave a place as you found it (!), it can be nice. The whole area is covered with grass and there are plenty of flat spots with a wonderful view of the entire Seiser Alm.

E.

 

Spread The Love!Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on StumbleUponShare on Reddit

  2 comments for “Alpe Di Siusi I Dolomites

  1. Blanka
    June 30, 2019 at 15:20

    Haha, zrovna jsem objednala ubytko kousek od Tre Cime a ty tu chrlíš z rukávu takových tipů v okolí :). Píšu si a díky za inspiraci :). Chystáme se i s naším 5 měsíčním prckem – na poznávání hor není nikdy brzo :D.

  2. Barča
    June 26, 2019 at 12:53

    bo-ží!!!!!!!!!!!!! ty fotky jsou snad namalovaný :D :D

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published.