3 Places to Visit in Osaka I Japan

osaka castle

Ahoooj!

Osaka. Třetí největší město v Japonsku. I tak to jsou víc než dvě Prahy. 

Spousta turistů sem zavítá i přesto, že je Osaka na památky o něco chudší, než třeba Kyoto. Osaka je od Kyota totiž co by kamenem dohodil, protože patří do souměstí Osaka-Kobe-Kyoto.

Jak dlouho v Osace strávit?

Na samotné město stačí jedno odpoledne. Pokud ale máte auto, rozhodně si tu střihněte noci dvě a vydejte i kousek za Osaku, kde najdete unikátní místo zvané Nara. O Naře se dočtete dál:)

3 místa, která v Osace navštívit

1 – Osaka Castle

Starý hrad uprostřed moderního města, obložený mrakodrapy, vypadá jako kdyby sem vůbec nepatřil. Na návštěvu hradu si rezervujte alespoň dvě hodiny a připravte nohy na několik kilometrů. Areál je totiž obrovský. Za vstup do areálu se neplatí, yeny si připravte jen v případě, že se budete chtít podívat dovnitř do hradu a ostatních budov.

Hello travellers!

Osaka. The third largest city in Japan and still 2,7x bigger than Prague.

Many tourists come here despite the fact that there’s not so much to see than in Kyoto. because it belongs to conurbation Osaka-Kobe-Kyoto.

How long to spend in Osaka?

You can explore the city itself in just one afternoon. But if you have a car, definitely spend two nights in Osaka and head for a unique place called Nara, which is located a few kilometers outside of Osaka. More about Nara further down:)

3 places to visit in Osaka

1 – Osaka Castle

The old castle in the middle of a modern city, surrounded with skyscrapers, looks like it doesn’t even belong here. Reserve at least two hours to visit the castle and prepare your feet for several kilometers. The area is huge. There’s no entry fee to entry the premises, but prepare some yens in case you want to check out the inside of the castle.

osaka castle
japanese girl drawing osaka castle
torii gate in osaka castle
japan
japanese wedding in osaka
japanese wedding osaka
japanese garden in osaka

2 – Osaka Harukas

Abeno Harukas Building, ve které se nachází i hotel Marriott, je nejvyšší budova celého Japonska. Má 60 pater a měří 300 metrů. A co to znamená? Že je z jejího vršku parádní výhled!

Observatoř, umístěná v 58.,59. a 60. patře, vám ukáže celou Osaku ze všech světových stran. Vstup stojí 1500 yenů.

2 – Osaka Harukas

Abeno Harukas Building, where you can find the Marriott hotel, is the tallest building in Japan. It has 60 floors, measuring 300 meters. And what does it mean? That there’s a spectacular view from its top!

The observation deck, located on the 58th, 59th and 60th floor, reveals Osaka from every possible side. The entry fee is 1500 yens.

harukas observatory osaka
harukas observatory osaka
harukas observatory osaka
harukas observatory osaka japan
harukas observatory osaka girl
view from harukas observatory osaka
harukas observatory osaka
view from harukas observatory osaka smog

3 – Nara Park

Město Nara, jehož velká část je pokryta parkem, je unikátní z jednoho prostého důvodu.

Volně tu totiž žije na 1000 jelenů rodu sika. Jsou tak zvyklí na lidi, že se nechají krmit z ruky nebo dokonce pohladit. Jakmile zašustíte igelitovým pytlíkem, je jich kolem vás desítky a čekají, co od vás vyloudí. Dokonce se tu motají i mezi auty, takže pokud tudy budete prijíždět, jeďte opatrně.

Kromě jelenů jsou tu i zajímavé pagody a chrámy. Za zmínku stojí určitě budhistická Todaiji, což byla do nedávna největší dřevěná stavba na světě. Její původní podoba byla postavena roku 752. Uvnitř najdete největšího bronzového Buddhu v Japonsku – má neuvěřitelných 15 metrů. Když k němu přijdete blíž, jeho palec u nohy je velký jako vaše horní polovina těla! Za vstup do areálu chrámu se platí a pokud chcete vidět zblízka i sochu Buddhy, je vstupenka o něco dražší.

Z podobné doby pochází i další buddhistický chrám Kofukuji Temple, který si také nenechte ujít.

V Naře najdete i několik famózních japonských zahrad. Ta nejznámější se jmenuje Isuien (vstup za 900 yenů). V ceně vstupenky je i průvodce, který vám vysvětlí tradice pití čaje a popíše funkci každého altánu v zahradě. Další zahradou, kam jsme zavítali byla Yoshikien (250 yenů).

3 – Nara Park

The town of Nara, which is basically one huge park, is unique from one simple reason.

There are about 1000 sika deer living in Nara. They are so used to people that they can be fed by hand or even pet. Once you rustle with a plastic bag, dozens of deer come close to you and wait for something to eat. They even hang out on the roads, so if you come here by car, drive carefully.

In addition to deer, there are also interesting pagodas and temples to see. The one worth mentioning is the Buddhist Todaiji Temple, which until recently was the largest wooden building in the world. Its original appearance was built in 752. Inside you’ll find the largest bronze Buddha in Japan – it measures 15 meters. When you get closer to him, his toe is as big as your upper body! There’s an entry fee to get inside the premises, and if you want to see the Buddha statue, the ticket is slightly more expensive.

Another Buddhist temple Kofukuji comes from a similar time. Don’t miss that one either!

There are also several famous Japanese gardens in Nara. The most famous one is called Isuien (900 yen entry fee). Together with the ticket, you get a guide, who explains the tea tradition and describes every building in the garden. Another garden we visited was Yoshikien (250 yen).

deer in nara park japan
deer in nara park japan
deer in nara park japan
deer in nara park japan
feeding deer in nara park japan
girl feeding deer in nara park japan
sika deer in nara park japan
girl feeding deer in nara park japan
girl feeding deer in nara park japan
sika deer nara
sika deer in nara park japan
japan
girl feeding deer in nara park japan
japanese garden nara
japanese garden in nara
todaiji temple nara japan
bronze buddha in todaiji temple nara japan
japanese woman in japanese garden
japanese garden
japanese garden
nara deer
japanese wedding
japanese garden osaka
japanese garden osaka japan
japanese gardea tea room osaka japan

Tak doufám, že jsem vás o návštěvě Osaky (nebo minimálně Nara Parku) přesdvědčila! Kdybyste měli jakékoliv dotazy, sem s nimi! :)

E.

Well, I hope I convinced you to visit Osaka (or just Nara Park)! If you have any questions, don’t hesitate to ask! :)

E.

Spread The Love!Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on StumbleUponShare on Reddit

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published.