2015 Motivation

Ahoj,

Tenhle článek jsem začal psát už asi před dvěma týdny, ale jak už to tak u mě bývá, nedodělal jsem ho a čas si našel až teď. Jenže asi těžko hledat vhodnější dobu než na začátku ledna, nový rok začíná a spousta lidí začíná klasicky se svými předsevzetími, která dost často vyjdou naprázdno. Nevím, čím to je, že se stalo tradicí si dávat nějaké cíle vždy na Nový rok. Pro určení nějakého cíle přece není potřeba čekat až do dalšího roku. Pokud to někdo myslí vážně, dokáže většinou začít kdykoliv a ne zrovna v den, kdy se většina z nás ještě dostává z nějaké (snad lehčí) kocoviny. Je to snad tím, že se najednou všichni nad sebou zamyslí a zhrozí se, když zjistí, že vlastně nežijí takový život, jaký by si představovali? Jak ale dokáže člověk dojít až na konec této cesty, když se často rozhodne v nějakém podroušeném stavu, že vlastně chce v životě něco změnit, něčeho dosáhnout? Kde má po týdnu, natož po měsíci, brát motivaci, když až doteď pořád takové rozhodnutí odkládal?

Právě motivace je to, na co bych se chtěl zaměřit. Od té doby, co jsem tenhle článek začal psát, jsem se k tomu vždycky vracel a pořád jsem přemýšlel nad dalšími a dalšími věcmi, které bych na toto téma vlastně chtěl sdělit. Je toho spoustu, ale snad se mi podaří obsáhnout alespoň to nejdůležitější a třeba se mi povede dovést někoho z vás i k zamyšlení, co vlastně každého z nás naplňuje a proč dělat to, co nás baví.

Motivace je kolikrát to vůbec nejtěžší na celém cvičení (a hlavně stravování). Co cvičení a stravování, motivace je často to nejtěžší na jakékoliv aktivitě, do které se pustíme a u které nestačí jenom sedět na gauči, aby nám to přineslo nějaké uspokojení.  Mohl bych se tu pouštět do velmi obsáhlých úvah celkově o životě, ale to si radši nechám na posezení u skleničky “něčeho plnoletého”.

Spousta z vás určitě už někdy narazila na videa, kde někdo s hlubokým a zajímavým hlasem (ideálně Morgan Freeman) mluvil o smyslu života, motivaci, štěstí a dalších věcech. Určitě taky znáte motivační obrázky typu “Pokud nevíš, proč pokračovat, vzpomeň si, proč jsi začal” a podobně. Takových motivačních sloganů je nespočet a se spoustou se člověk dokáže ztotožnit. Kde teda ale takovou motivaci vzít?

SdX9Cib

Každý si nejprve musí uvědomit, že motivaci má každý jinou. Každý má jiné důvody, podmínky, možnosti, schopnosti… Jednoho požene touha dosáhnout něčeho, jelikož mu ostatní nevěří. Někdo zase potřebuje dokázat sám sobe, že na to má. Někdo to dělá jenom proto, že ho to uspokojuje a cítí se líp. Důvodů je mnoho a je potřeba najít si to svoje. Uvědomit si, proč v tom máte pokračovat, proč se snažit pořád dál. Pokud to budete dělat kvůli tomu, že to po Vás chce někdo jiný nebo že to dělají ostatní a vy byste teda měli asi taky, tak se s největší pravděpodobností moc daleko nedostanete. Při první překážce toho necháte a odložíte to na jindy, dost možná na další rok, dost možná se k tomu už nikdy nevrátíte, případně budete začínat pořád znovu, ale vždycky to po chvíli vzdáte. Tahle cesta jednak nepřináší moc velké účinky, ale hlavně je dost depresivní a Vy se snažíte si přeci ten život užít, není to tak?

Poslední dobou jsem přemýšlel nad tím, jakou ve světě fitness hrají roli  lidé, co dělají fitness modely a modelky. Pro každého, kdo cvičí a chce vypadat dobře, je přeci skoro snem dělat něco takového a dostávat za to slušně zaplaceno. Jenže jak daleko je člověk ochoten zajít? Co ho má motivovat, když vidí, že dělá všechno, co mu daný vzor radí a na něm to stejně nefunguje? Když se člověk trochu zamyslí a rozhlédne, zjistí,  jak vlastně 99% tohoto průmyslu tvoří lidé, co si dopomáhají jinými prostředky. Že většina “perfektních” lidí, co na nás kouká z plakátů/reklam/videí/fotek používá jakýchsi zkratek k tomu, aby vypadali co nejlépe, protože jenom tak si vydělají. Sám sebe se pak ptá, proč se vlastně honí za tím, vypadat takhle, vždyť vzhled a postava není to nejdůležitější. V dnešní době jsou ale standardy nastaveny hodně vysoko a vzhled je často jediným měřítkem. Proto je dobré se na chvíli zastavit, zamyslet se nad tím, proč vlastně tohle všechno dělám a obětuji tomu tolik času. Musím si dobře si promyslet, co je vlastně mým reálným cílem, stanovit si nějaký postup, jak k tomu cíli dojít, a pak se do toho vrhnout s tím, že vím, proč to dělám, a jakou mám motivaci.

Bez motivace je totiž cvičení a správné stravování těžší. Všechno je bez motivace těžší. A pokud nemám motivaci, proč vlastně nedělám něco, kde ji mít budu?

Doufám, že ti z vás, kdo článek dočetli (přece jenom mi to zase trochu ujelo.. :)), se nad tím trošku zamysleli a třeba si uspořádali v hlavě svojí motivaci. Tímto se tedy zas loučím (snad tentokrát už ne na tak dlouho!) a přeji VŠECHNO NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU! Ať se vám daří a máte dost motivace ve všem, co děláte.

A neváhejte se podělit o to, jaká motivace žene zrovna vás kupředu! :))

_______________________________________________________________________________

Hey everyone,

I started writing this article about two weeks ago, but as always I did not find time to finish until today. However, there probably  is not a better time than the beginning of January, the new year begins and a lot of people start with their classic resolutions, which quite often come to nothing. I do not know how did this become a tradition – to set goals on the New Year’s Eve. To determine your goals you do not need to wait until next year. If you are serious, you can usually start any time, not just on the day when most of us are still trying to get rid of a hangover. Is it because suddenly, everyone reconsiders their lives and becomes horrified when they realize that they actually don’t live the life the way they imagined? But how can a person  reach the end of the journey, when they often set these goals about changing something and achieving the goals, in a slightly drunk state of mind? How do you find the motivation after a week or a month passes by?

The motivation is what I would like to address today. Ever since I started writing this article, I have found myself coming back to  this in my thoughts with more and more things that I would like to talk about on this topic. There is a lot of it, but hopefully I will be able to cover the most important stuff and perhaps I will also make some of you to think about what fulfils each of us and why should we do what we enjoy.

Motivation is quite often the hardest part of exercising and staying fit (especially the nutrition part). Let alone exercise and nutrition, motivation is often the hardest part of any activity we do (where, of course, you aren’t just sitting on the couch) to bring you satisfaction. I could go way deeper into a very broad contemplation about life, but I’d rather leave that to a “glass-of-something-of-age” get-together.

A lot of you have probably seen some kind of a video where someone with a deep and catchy voice (ideally Morgan Freeman), talks about the meaning of life, motivation, happiness and some other things. Surely, you know those motivational pictures like “If you don’t know why to continue, remember why you started in the first place” and others. There are countless motivational slogans that a lot of people can identify themselves with. So, where to find the motivation?

_Women_s_fitness_055598_

First off, everyone must realize that each of us has a different motivation. Every person has different reasons, conditions, opportunities and skills … One will be driven by the desire to achieve something, because the others don’t believe in him. Someone needs to prove to themselves that they have got what it takes. Somebody will keep doing it just because it brings them satisfaction and good feeling. There are many reasons and everyone needs to find their own. You have to realize why you should continue, why to try and keep on going. If you do something just because someone else wants you to, or because others do it and therefore you should probably too, most likely you won’t get very far. You will give up when the first obstacle comes along and you postpone it for some other time, perhaps for another year, possibly you will never go back. Or you’ll start again and again, but always give up after a while. This path does not bring any big effects, but mainly it is depressing enough, and you are trying to enjoy life after all, right?

Recently I have been wondering about the role fitness models in the whole fitness world. For anyone who trains and wants to look good, it is almost a dream to do something like that and get paid for it quite some money. But how far is one willing to go? What should motivate them, when they see that they are doing everything they’re advised and still don’t get results? When you think about it a bit and look around, you will find in fact, that 99% of people in this industry are people that use “other” supplements. The “perfect” people who stare at us from posters/ads /videos/photos – using a shortcut to look their best, because that is the only way how to earn money. You have to ask yourself why do you chase after looking like this. Your looks are not the most important thing there is. Nowadays, however, standards are set very high and appearance is often the only thing looked at. Therefore, it is good to take a break for a moment and think about why am I doing all this and why do I sacrifice so much time. You have to realize what is your real goal. You have to determine some steps to follow on your path to your objective. Once you know this, you start digging in, knowing why I am doing this and what is my motivation.

Without motivation – exercising and proper eating is difficult. Everything is difficult without motivation. And if I can’t find the motivation, why not to do something where I actually do have it?

I hope that those of you who finished reading this article (after all, I made it a little bit longer than expected.. :)) have found themselves thinking about this and reflected on what their motivation is. So this is it, I will say sayonara here again (hopefully this time not for so long!). I wish you ALL THE BEST IN THE NEW YEAR! Good luck to you all and may you find motivation in everything you do.

Share with us what is YOUR motivation!! :)

Stay motivated.

V.

Wallpaper-female-1500-1000

Spread The Love!Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on StumbleUponShare on Reddit

  4 comments for “2015 Motivation

 1. September 2, 2015 at 07:34

  Moc hezky napsaný blog. Jsem jedna z těch hříšnic, které nečtou knihy ani žádné články, protože mi nejde udržet pozornost k tomu co čtu na víc jak 2min :D
  Ale zatím jsem každý tvůj článek dočetla což znamená, že jsi vážně dobrá :)
  Děkuji ti za inspiraci a přeji hezký den jen tak dál!

  • Vojtěch Roušar
   September 2, 2015 at 12:17

   To jsme moc rádi, že jsme tě takhle zaujali a děkujeme za takovou chválu!:))
   Tady je autorem článku zrovna Vojta, takže jeho odpověď těší dvakrát tolik!:)
   Měj se krásně a snad budeme inspirovat i nadále!

 2. January 2, 2015 at 19:49

  Mě je motivací vždycky něco jiného, možná i proto nikdy nic nedotáhnu do konce, protože vždycky ztratím chuť pokračovat dál. Ovšem letos jsem si dala takové cíle, které nejsou nikterak náročné na dokončení, tak snad se mi to povede. I když u toho cvičení to bude docela těžké, a tady je důležité to dělat hlavně pro sebe.

  • Vojtěch Roušar
   January 3, 2015 at 10:51

   Ahoj Beatko, chce to určitě si dát nějaký “záchytný body”, který tě k tomu cíli dovedou, musí na to člověk jít postupně a radovat se z každýho úspěchu a pokroku:) držím palce a když budeš potřebovat pomoct s cvičením, klidně se na mě obrať!!

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published.