12 Hours in Singapore

Ahoooj!

Právě jsem dokončila poslední článek z mojí zatím nejdelší cesty. Skoro dva měsíce v čudu jsem zakončila dvanáctihodinovým layoverem v Singapuru.

Singapur určitě všichni znáte díky zvlášním zákonům, které tu platí. Třeba ten, že je to nelegální žvýkat žvýkačky, takže ani v obchodě si žádnou nekoupíte. Za to, že nespláchnete na veřejných toaletách je mastná pokuta, která vás čeká i v případě, že se připojíte k cizí wifi, krmíte holuby, chodíte doma nazí nebo otravujete někoho hraním na hudební nástroj.

Výsledkem je ale neuvěřitelně čisté a spořádané město bez žvýkaček a holubích exkrementů na chodníku.

Anyway, plán na jeden den byl jasný – Gardens by the Bay. Jejich prohlídka zabere několik hodin, takže jsem ani s ničím jiným nepočítala a udělala jsem dobře.

A co to tedy Gardens by the Bay je? Unikátní botanická zahrada s jakýmsi přesahem do edukace o globálním oteplování a přírodě jako takové.

I přesto, že je vstup docela pálka, rozhodně tahle rarita za návštěvu stojí. Můžete si projít tři obrovské skleníky s nejrůznějšími rostlinami, podívat se na přírodovědné dokumenty, pohrát si v interaktivních sekcích, projít se po zahradách a kolem moře a nebo se vyšplhat na vysoké futuristické lávky, odkud je bezva výhled na celý areál.

Slyšela jsem, že se tu po setmění promítá i světelná show, ale já jsem neměla tu šest jí zhlédnout, protože jsem už zase večer pádila na letiště.

Co ještě ale stojí za zmínku, je letiště Changi. Přímo v hlavní hale tu najdete unikátní vodopád, ze kterého nelze spustit oči. Mně kvůli němu málem uletělo letadlo!

Pokud přes Singapur někdy poletíte, zkuste se tu alespoň na půl den zastavit, je to příjemná zastávka při dlouhých letech do Tichomoří nebo Austrálie :)

E.

Hey travellers!

I just finished the last article from my longest journey so far. After being gone for almost two months, I was lucky to have a twelve-hour layover in Singapore on the way back home.

Surely you all know Singapore thanks to their often ridiculous laws. For example, it’s illegal to chew chewing gum, so they don’t even sell it in a store. You also get a huge fine for not flushing public toilets after using it, as well as connecting to someone else’s wifi, feeding pigeons, walking naked at home or annoying someone by playing a musical instrument.

This all results, however, in an incredibly clean and orderly city without chewing gum and pigeon excrement on the sidewalk.

Anyway, the plan for one day was pretty clear – Gardens by the Bay. It takes a few hours to explore them, so I didn’t even plan anything else for those twelve hours.

So what exactly are Gardens by the Bay? A unique botanical garden overlaping into education about global warming and nature in general.

Even though the entrance fee is quite expensive, this rarity is definitely worth a visit. You can walk through three huge greenhouses with a variety of plants, watch a document about global warming, play a bit in the interactive sections, stroll through the gardens and along the sea, or walk around the high futuristic footbridges.

I heard there was a light show after it gets dark, but I didn’t see it since I had to head back to the airport in the evening.

What is also worth mentioning is Changi Airport. Right in the main hall you will find a unique hypnotizing waterfall. I almost missed my plane because I couldn’t stop looking at it.

If you ever fly though Singapore, make sure you have a long layover here, it’s a really nice stop when flying to Australia or the Pacific :)

E.

singapore
singapore gardens by the bay
singapore gardens by the bay
singapore gardens by the bay
singapore gardens by the bay
singapore gardens by the bay
singapore gardens by the bay
singapore gardens by the bay
singapore gardens by the bay
singapore gardens by the bay
singapore gardens by the bay
singapore gardens by the bay
singapore gardens by the bay
singapore changi airport
Spread The Love!Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on StumbleUponShare on Reddit

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published.